Hoppa till huvudinnehåll

Åboland

Pargas måste köpa in ännu mera tjänster för barnskyddet – stadsdirektören ger godkänt för ledningen

Från 2018
Uppdaterad 05.04.2018 13:32.
stadsdirektör Patrik Nygrén
Bild: Yle/Johanna Ventus

Yle Åboland träffade stadsdirektör Patrik Nygrén för att höra hans syn på barnskyddskrisen i Pargas. Han tror på att Pargas klarar av de lagstadgade uppgifterna, men att staden måste köpa in ännu mera tjänster än tidigare.

Vad beror det på att så många inom barnskyddet har sagt upp sig, nu också stadens sista socialarbetare?

– Det måste man i första hand fråga av dem som sagt upp sig. Vi har en lång tid följt med läget och försökt få en uppfattning om läget. Det finns inget lätt svar, det är en komplex fråga. Det handlar om ett team på tio personer och vi har tusen anställda i staden, så något alldeles klart svar finns inte.

De anställda talar om ett ledarskapsproblem och anser att de inte fått tillräckligt stöd från ledningen, hur kommer du att tackla ledarskapsproblemet?

– Min uppgift, liksom social- och hälsovårdsdirektörens uppgift, är att stöda och se till att det finns tillräckligt med resurser, att försöka jobba för rekryteringen och så vidare. Jag har en gång varit på enheten och konstaterat att jag är ganska långt ifrån den specialistverklighet som de jobbar med i vardagen och jag är inte flugan i taket heller och kan inte lösa det här teamets problem och utmaningar.

På sociala medier efterlyser man konkreta åtgärder, kan du redan nu nämna några för att förbättra läget?

– Det viktigaste är att vi skulle kunna rekrytera människor. Vi har startat det med att vi har en ny enhetschef, en efterträdare som vi tror att har ett brett kunnande av familjetjänster. Det är en början, sedan kommer vi att vända på alla möjligheter för att öka intresset för rekryteringen.

– Vi har en situation i Egentliga Finland och på nationell nivå där det är svårt att rekrytera socialarbetare, speciellt till barnskyddet. Situationen är accentuerad i tvåspråkiga kommuner och särskilt accentuerad blir den i Pargas. Här har barnskyddet av olika orsaker blivit föremål för mycket kritik, man tycker att man jobbar hårt och ändå blir det ingenting.

Hur mycket påverkas rekryteringen av att Pargas barnskydd inte står i positiv dager?

– Det är klart att det kan påverka, men professionella människor känner till att det finns utmaningar i alla byar. Att vi nu har ett tomt bo är fruktansvärt jobbigt för dem som ska jobba för fullt, men då vi väl lyckats rekrytera personerna så har vi en bra resursering och vi har nya människor som tillsammans kan bygga upp nya sätt att jobba.

Du har tidigare sagt att du har fullt förtroende för social- och hälsovårdsdirektör Paula Sundqvist, har du det fortfarande?

Det har jag.

Varför?

– Varför inte, det kanske finns ett missförstånd här om att man som social- och hälsovårdsdirektör ska gå ner på teamnivå och börja leda, men så är det ju inte. Att vara social- och hälsovårdsdirektör är som att vara stadsdirektör. Det betyder att man har ansvar för ett otroligt brett spektrum av olika frågor och det betyder att du inte kan vara expert på allting.

– I hela landet frångår vi tanken om att om det finns en verkligt kvistig fråga, så är det den högsta chefen som svarar bäst på den, men så är det ju inte längre. Kunnandet om hur man bäst jobbar resultatinriktat med familjetjänster ska finnas just bland de människor som jobbar där och hos enhetschefen.

Regionförvaltningsverket har prickat barnskyddet i Pargas och begärt en lista på åtgärder. Hur ser det ut nu, vad gör Pargas stad?

– Det är klart vi gör det som RFV begär. Vi lämnar in en åtgärdsplan, men oberoende av hot måste vi lösa det här, det finns inga genvägar.

Du har sagt att man borde fråga de som sagt upp sig om vad som är på tok. Ska det tolkas som att det inte finns något ledarskapsproblem inom barnskyddet?

– Jag tror att var och en av dem som sagt upp sig har en individuell orsak till att de sagt upp sig och då får vi säkert väldigt olika svar beroende på vem vi frågar.

Med tanke på att barnskyddet nu är utan socialarbetare, klarar ni av att sköta de lagstadgade uppgifterna?

– Det tror jag, vi har ju också köptjänsterna och det pågår förhandlingar om att utvidga köptjänsterna under en övergångstid tills vi har löst rekryteringsfrågorna.

Har du som stadsdirektör misslyckats då så många sagt upp sig?

– Du ställer svåra frågor, men jag skulle inte säga att jag misslyckats som stadsdirektör.

Radio Vega Åboland

Programmet är inte längre tillgängligt
Ensam teddybjörn i naturen.

Socialarbetare berättar: Därför lämnade jag Pargas barnskyddsenhet

Tidigare anställd kritiserar ledningen: brist på sakkunskap.

Diskussion om artikeln