Hoppa till huvudinnehåll

Åboland

Öppenhet och ärlig kommunikation nya ledord för social- och hälsovårdsnämnden i Pargas

Från 2018
Uppdaterad 05.04.2018 09:04.
Nalle
Bild: Nathalie Lindvall

Under ett inofficiellt möte diskuterade social- och hälsovårdsnämnden i Pargas krisen inom barnskyddet. Inga tjänstemän var närvarande.

Nämnden var enig och mycket medveten om problemen och förutsätter konkreta åtgärder och kontinuerlig uppföljning av situationen.

Under nästa veckas möte ska social- och hälsovårdsnämnden fatta beslut om vilka dessa åtgärder kommer att vara. Situationen kan ingalunda fortsätta på nuvarande sätt, konstateras i ett pressmeddelande som följde mötet.

Ett sådant klimat inom enheten måste skapas så att klienterna, alltså barnen, blir omskötta, det är alltid prioritering nummer ett. Fokus ligger även på att rekrytera ny, kunnig personal och att få den kvarvarande personalen att känna sig uppskattade.

Både ny och gammal personal behöver få tillräckligt och fortgående stöd i sitt arbete. Åtgärderna kommer att följas upp varje månad. Öppenhet och en ärlig kommunikation mellan alla parter ses som en hörnsten i verksamheten.

Familjeenhetens nya chef, Sami Salmivirta tillträder på måndag. Han behöver fullt stöd för att kunna organisera arbetet inom enheten på ett ändamålsenligt sätt. Nämnden avslutar sitt pressmeddelande med att konstatera att man i fortsättningen vill gå från att släcka bränder och i stället fokusera på förebyggande åtgärder.

Diskussion om artikeln