Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Fredrika Åkerö: Vi borde bli mer välkomnande för att locka fler invånare till Raseborg

Från 2018
Utvecklingschef Fredrika Åkerö
Bildtext Utvecklingschef Fredrika Åkerö hoppas på en attitydförändring bland raseborgarna.
Bild: Yle/Maria Wasström

Raseborgs invånarantal sjunker sakta men säkert. Det här bekymrar stadens utvecklingschef Fredrika Åkerö.

- Vi följer noggrant med utvecklingen, men befolkningsminskningen är ju inte bara en fråga som gäller Raseborg, påpekar hon.

Positiv anda är viktig marknadsföring

Åkerö hoppas att raseborgarna själva också skulle bidra till att marknadsföra staden genom en positiv attityd.

- Det vi säger om vår stad påverkar helt klart vad andra tycker om den, påpekar hon.

Frågade nyinflyttade om råd

I fjol utförde staden en undersökning där nyinflyttade bland annat fick svara på frågan varför de flyttat till Raseborg.

Det visade sig att de flesta nyinflyttade hade någon form av band till staden. Många kände redan tidigare personer i staden.

- Sedan måste staden förstås leva upp till förväntningarna. Det är klart vi funderar på tomtutbud, skolor, småbarnspedagogik, arbetsplatser och möjlighet till pendling, säger Åkerö.

Invandring kunde vara en lösning

Åkerö betonar att det finns många faktorer som spelar in när människor fattar sina flyttningsbeslut.

- Jag tror vi borde fundera lite mera på möjligheterna med invandring. Hur kan vi få dem som flyttar till Finland att flytta just hit?

Hon påpekar att Raseborg kunde utgöra ett lockande alternativ till storstäderna, men att staden kanske lider lite av ett lillebrorskomplex.

- Inte kan ju folk flytta hit om de inte vet om vad vi har att erbjuda. Jag tror vi inte alltid själva ser hur mycket vi har att erbjuda.

Kultursekreteraren vikarierar utvecklingschefen i Raseborg

Utvecklingschef Fredrika Åkerö tar en paus från jobbet fram till årets slut. Under tiden vikarieras hon av stadens kultursekreterare Lotta Lerviks.

Lerviks vikarerar Åkerö under perioden 25 april till den sista december.

Lotta Lerviks är kultursekreterare i Raseborg.
Bildtext Lotta Lerviks.
Bild: Yle/ Bubi Asplund

I det här skedet är det ännu oklart vem som sköter uppgifterna som kultursekreterare istället för Lerviks.

- Det klarnar i nästa vecka. Men det ska inte leda till underbemanning, lovar Åkerö.

Det är också oklart om det blir en extern eller intern lösning för jobbet som kultursekreterare.

Diskussion om artikeln