Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Hälften av de arbetslösa aktiverades med den nya modellen

Från 2018
Uppdaterad 05.04.2018 11:12.
Kvinna sitter i ett hav av räkningar.
Bild: Mostphotos/ Ufuk Uyanik

Folkpensionsanstalten lägger fram nya siffror på hur väl aktiveringsmodellen för arbetslösa har utfallit i praktiken.

Hälften, eller 49,8 procent av de arbetslösa, lyckades uppfylla modellens krav på aktivitet i arbetssökandet under årets tre första månader.

Det gäller arbetslösa som lyfter grunddagpenning eller arbetsmarknadsstöd - inte personer som får inkomstrelaterat stöd.

Enlligt FPA:s uppgifter sjunker arbetslöshetsförmånarena i april för 94 000 arbetslösa. Stödet sjunker med 4,65 procent eller drygt 32 euro.

De här personerna har inte under de tre månader som aktiveringsmodellen har varit i kraft uppvisat tillräcklig aktivitet.

Under 65 utbetalningsdagar (i praktiken ungefär tre månader) ska den arbetslösa ha lönearbete i 18 timmar, förtjäna 241 euro som företagare eller delta i exempelvis en sysselsättningsbefrämjande kurs.

I det första skedet verkar de flesta arbetslösa välja deltagande i sysselsättningsbefrämjande verksamhet. Under en procent satsade på eget företagande, och en fjärdedel på lönejobb.

FPA granskar de arbetslösas aktivitet var tredje månad.

Diskussion om artikeln