Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Oenig arbetsgrupp vågade inte tumma på stöden till företagen: ”En sorglig flopp” - "Modet svek"

Från 2018
Uppdaterad 05.04.2018 15:33.
Man i kostym står i ett pengaregn.
Bild: Mostphotos/ © Robert Kneschke

Den parlamentariska arbetsgrupp som hade i uppdrag att se över de befintliga företagsstöden har överlämnat sin slutrapport till näringsminister Mika Lintilä (C) i dag.

Arbetsgruppen lyckades inte enas om ett förslag på vilka stöd som kunde slopas eller användas för andra ändamål än i dag.

Enligt Centerns Mauri Pekkarinen som ledde arbetsgruppen saknades det en gemensam vision för vilka konkreta åtgärder som borde vidtas i frågan.

Däremot var arbetsgruppen överens om att utvärderingen av företagsstöden och deras konsekvenser för ekonomin måste utvecklas.

”Ett fullständigt misslyckande”

Riksdagsledamoten Emma Kari har suttit som De grönas representant i arbetsgruppen. Hon skräder inte orden gällande de uteblivna resultaten.

– Arbetsgruppen var ett fullständigt misslyckande. En stor del av stöden är ineffektiva, onödiga eller rent av skadliga. Ändå vill man inte ta i stöden ens med tång.

Vaasa 22.5.2017
Bildtext Emma Kari (C) säger att arbetsgruppen blev en flopp.
Bild: Markku Rantala / Yle

De gröna hade enligt Kari varit beredda att skära i företagsstöden med 600 miljoner. En mindre nedskärning hade också varit godtagbar som en kompromiss.

– Jag utgick från att alla i arbetsgruppen skulle ha en vilja att få till stånd en acceptabel kompromiss. Men så var tydligen inte fallet, beklagar sig Kari.

Enligt Kari fanns det bland regeringspartierna inte tillräckligt med vilja att gå emot näringslivets intresseorganisationer, som satt med vid förhandlingsbordet.

– Representanter för Finlands största största förmånstagarna satt med i förhandlingarna och nu ser vi resultaten. En sorglig flopp.

Hanna Sarkkinen
Bildtext Nästa regering får ta itu med frågan, säger Hanna Sarkkinen (VF).
Bild: Mikko Ahmajärvi/Yle

Vänsterförbundet: Nedskärning på 160 miljoner ratades

Enligt riksdagsledamoten Hanna Sarkkinen (VF) behandlade arbetsgruppen ett förslag till kompromiss som skulle ha skurit i företagsstöden med 160 miljoner euro. Men modet svek.

Att arbetsgruppen inte lyckades nå enighet i frågan innebär att besluten om att skära i företagsstöden skjuts på framtiden.

– Arbetet med att skära i företagsstöden är något partierna kommer att ställas inför i förhandlingarna om det kommande regeringsprogrammet. Hoppas resultaten blir bättre då.

Mats Nylund: Brist på politiskt förtroende

SFP:s representant i arbetsgruppen Mats Nylund är i likhet med Emma Kari besviken över att arbetsgruppen inte lyckades nå en kompromiss om företagsstöden.

Han säger att det brustit i det politiska förtroendet mellan de partier som medverkat i arbetsgruppen.

– En del som var med har undergrävt förtroendet genom att systematiskt läcka ut beredningsuppgifter, innan de ens hade hunnit behandlas i arbetsgruppen och genom att ifrågasätta att intressegruppernas representanter deltog i arbetet. Andra verkar på förhand ha bestämt att gruppen inte borde nå några resultat.

Mats Nylund (SFP) kandiderar i Vasa valkrets.
Bildtext Hur ser framtiden ut för det parlamentariska samarbetet? undrar Mats Nylund (SFP).
Bild: Copyright:Jan Strandstrom

Samtidigt lägger Nylund in ett gott ord för arbetsgruppens ordförande Mauri Pekkarinen, som blivit föremål för kritik i offentligheten. Enligt Nylund jobbade Pekkarinen in i det sista för en kompromiss som alla hade kunnat enas om.

– Kompromissen var inte alls utan ambitioner, som man har låtit förstå. Vi skulle ha slopat energistödet och i stället sänkt energipriset. Det hade varit stor strukturförändring som skulle ha tryggat industrins konkurrenskraft, men samtidigt ha tagit bort återbäringen för bruket av fossila bränslen, skriver Nylund i ett pressmeddelande.

Uppskruvade förväntningar

Överlag visar processen enligt Nylund på att förväntningarna på de besparingar som går att uppnå genom att gallra i företagsstöden varit orealistiska på en del håll.

– När man vitt och brett talade om företagsstöd på över åtta miljarder skapades helt orealistiska förväntningar på vad den parlamentariska arbetsgruppen skulle kunna åstadkomma.

– Verkligheten är den att cirka 1,1 miljarder euro betalas ut i företagsstöd via statsbudgeten. Det är den hårda kärnan. Resten av miljarderna är skattestöd som främst är teoretiska belopp, säger Nylund.

Peter Östman.
Bildtext Företagsstöden behövs enligt Peter Östman (KD).
Bild: Yle/Joni Kyheröinen

Kristdemokraternas representant i arbetsgruppen Peter Östman är inne på samma linje.

– En del politiker, utan att vara tillräckligt insatta i stöd- och skattepolitiken, har gett sken av att de anser alla stöd vara onödiga. Jag delar definitivt inte den synen.

– Företagsstöden och skattelättnader finns till för att Finland ska ha konkurrenskraft, att vi ska ett skattesystem som sporrar till företagande, samt att vi kan ha en levande landsbygd med ett tillräckligt livskraftigt lantbruk, säger Östman.

Samlingspartiet: Arbetet har inte varit förgäves

Från Samlingspartiets sida påminner man om att arbetsgruppens arbete inte varit förgäves, den uteblivna kompromissen till trots.

Enligt riksdagsledamöterna Harri Jaskari och Eero Suutari är det bra att kriterierna för företagsstöden utvärderas.

– Företagsstöden ska göra det möjligt att förnya de ekonomiska strukturerna i en konkurrenskraftig riktning. Det här kräver satsningar på forskning och produktutveckling.

Företagsstöden är en miljardaffär

  • Enligt Arbets- och näringsministeriet uppgår företagsstöden till fyra miljarder euro. En miljard betalas ut i direkta bidrag till företag, medan tre miljarder utgörs av skattelättnader som riktas till olika näringsgrenar.
  • Finansministeriet har en bredare definition av företagsstöden. Enligt ministeriets uppskattning är nivån på företagsstöden sju miljarder euro per år.
  • Enligt en färsk undersökning riktar sig endast en tiondel av företagsstöden till främjandet av nya innovationer. Resten syftar till att bevara befintlig näringsverksamhet.

Diskussion om artikeln