Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Nya tjänster för arbetssökande väcker frågetecken i Österbotten

Från 2018
Uppdaterad 05.04.2018 17:01.
Helvi Riihimäki från NTM-centralen.
Bildtext Helvi Riihimäki.
Bild: Yle/ Ulrika Stagnäs-Lund

Vid Österbottens arbets-och näringsbyrå ser man flera utmaningar med att privata aktörer börjar erbjuda tjänster för arbetssökande.

Enligt Helvi Riihimäki, direktör för Österbottens arbets- och näringsbyrå, finns flera orosmoln angående de arbetssökandes situation efter landskapsreformen.

Från och med år 2020 flyttas största delen av arbets-och näringsbyråernas uppgifter till de nya landskapen.

Tanken är att en arbetssökande i fortsättningen får välja mellan några privata aktörer som erbjuder arbetskraftstjänster.

Österbottens arbets- och näringsbyrå
Bildtext TE-central.
Bild: Yle

Tar flera år att köra in ett nytt system

- De erfarenheter man har från andra länder visar att det tar några år innan man har kört in det här systemet. Det nya systemet innebär också att man måste följa med att serviceproducenterna faktiskt ger tillräckligt god kvalitet i tjänsterna till kunderna. Så utmaningar finns.

Enligt Riihimäki kommer landskapens roll att vara att handleda kunderna vidare till de tjänster som erbjuds men det är i första hand privata företag som kommer att erbjuda själva jobbsökningstjänsterna. Också de elektroniska tjänsterna utvecklas hela tiden.

Oklart hur det går för de långtidsarbetslösa

Hur det går för de långtidsarbetslösa efter landskapsreformen är ett frågetecken ännu i det här skedet, säger Helvi Riihimäki.

- I dagens läge jobbar vi ganska tätt ihop med social- och hälsovårdsssidan. Hur utvecklingen sker gällande privata aktörer och social-och hälsovårdsreformen är mycket oklart i dag.

Arbetslös letar på webben efter lediga jobb
Bildtext Arbetsplatsannonser.
Bild: Yle/Malin Valtonen

Vilka slags arbetslösa kommer landskapen att satsa mest pengar på?

- Enligt lagförslaget ska landskapen också i fortsättningen vara tvungna att ordna jobbsökningstjänster för ungdomar, invandrare och långtidsarbetslösa. Det här vill man garantera genom särskilda lagparagrafer. Men lagarna är inte ännu färdiga.

Diskussion om artikeln