Hoppa till huvudinnehåll

Åboland

Gästhamnen i Nagu står plötsligt utan företagare – ekonomiska oklarheter bakom beskedet

Från 2018
Uppdaterad 06.04.2018 16:52.
Nagu gästhamn
Bildtext Arkivbild.
Bild: Yle/Nina Bergman

En ny hamnvärd till Nagu gästhamn söks med snabb tidtabell.

Pargas stad hade för avsikt att sluta ett nytt avtal med företaget Galonis, som har ansvarat för gästhamnsverksamheten i Nagu.

Redan i oktober beslöt stadsstyrelsen att samarbetet fortsätter, förutsatt att bolaget uppfyller stadens krav.

Enligt stadens tjänstemän har dessa krav ändå inte uppfyllts och därför kan man inte sluta ett avtal med bolaget.

Enligt Pargas stad finns det intresse bland andra aktörer att ta över verksamheten - ärendet är ändå brådskande med tanke på att säsongen för sommaren 2018 står för dörren.

Stadsstyrelsen har inte fått alla uppgifter om Galonis

Markku Orell, Samlingspartiets medlem i stadsstyrelsen, har varit kritisk till att bolaget har fått fortsätta verksamheten under nuvarande krav. Senast då stadsstyrelsen var i färd med att låta Galonis fortsätta verksamheten krävde han att styrelsen förutsätter att avtalsparternas alla åtaganden gentemot staden och alla offentligrättsliga åligganden är omskötta innan avtal ingås.

– Det som jag närmast varit irriterad på i stadens behandling är att all fakta som stadsstyrelsen ska känna till inte kommit fram i beredningen. Den biten har varit haltande.

Stadsstyrelsen godkände enhälligt Markku Orells förslag. Nu konstaterar styrelsen att Galonis Oy Ab inte kunnat uppfylla de krav som ställdes i styrelsebeslutet den 30.10.2017 och väljer att riva up beslutet.

Orell säger att det i största allmänhet handlar om att bolag ska kunna ställas mot varandra så att de är jämställda i sina ålägganden.

Stora skulder

Han säger att det handlar om ekonomi och förpliktelser mot samhället som uppfylls. Till exempel att skatter är betalda som systemet förutsätter och att pensionsavgifter är betalda enligt lagen.

– Det har inte varit en officiell fråga, men jag råkar känna till att allmänna uppgifter om bolaget finns på nätet och att vissa saker inte är som de borde vara. Om bolaget har kommit överens om vissa saker med skatteverket, så kommer de inte nödvändigtvis fram, men det är uppgifter som vem som helst kan få fram.

Galonis Oy Ab med bifirmor har enligt skatteförvaltningens offentliga uppgifter skatteskulder på över 10 000 euro. Skärgårdskompaniet, med samma vd som Galonis, har också skatteskulder på över 10 000 euro.

Gästhamnsärendet behandlas i stadsstyrelsen på måndag.

Artikeln uppdaterad 6.4.2018 kl.11:25 med kommentarer av Markku Orell.
Artikeln uppdaterad 6.4.2018 kl 14:13 med uppgifter om företagens skatteskulder.

Yle Åboland har försökt nå Herrick Ramberg på Galonis för en kommentar.

Diskussion om artikeln