Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Vart femte gymnasium har ingen specialundervisning – Gymnasielärare: "Studiehandledning och specialundervisning ett måste"

Från 2018
Uppdaterad 06.04.2018 10:20.
Matematikundervisning i skolklass
Bildtext Var tredje gymnasieskola samarbetar i dagsläget med ett universitet, men bara vart åttonde har samarbete med en yrkeshögskola.
Bild: Yle/Jaani Lampinen

Lärarfacket OAJ kräver tillräcklig tillgång till specialundervisning och studiehandledning vid alla gymnasier.

Vid de större gymnasierna finns i regel en speciallärare, men OAJ påpekar att resurserna trots allt inte räcker till och antalet speciallärare i dagsläget är för litet.

I fler än vart femte gymnasium finns ingen tillgång till specialundervisning alls.

För närvarande bereder regeringen en gymnasielag som skall behandlas i statsrådet under nästa vecka. Enligt fackförbundet OAJ tillgodoses fackets krav i lagförslaget, vilket skulle ge varje gymnasieelev rätt till specialundervisning.

De nuvarande bristerna inom specialundervisningen belyses i en färsk enkät, där fackförbundet OAJ har intervjuat knappt 600 gymnasielärare från olika håll i landet.

Fler elever i klassrummet - färre fördjupande kurser

De senaste årens nedskärningar har, enligt gymnasielärarna som uttalar sig i enkäten, lett till större elevgrupper och mindre tillgång till fördjupande kurser. I värsta fall har inbesparingarna inneburit att man skapat grupper på över 50 studerande.

- Många lärare berättar om en större arbetsbörda när antalet elever per lärare har ökat, säger OAJ:s utbildningschef Heljä Misukka i ett pressmeddelande.

Många lärare efterlyser hjälp i undervisningen, i form av tutorlärare. Dessa kunde vara till hjälp när det gäller de digitala elementen i undervisningen, undervisning som rör sig över ämnesområdenas gränser, och att komma med nya pedagogiska idéer.

Mera högskolekurser efterlyses

Enkäten visar också att gymnasiernas samarbete med högskolorna kunde utvecklas, särskilt när det gäller yrkeshögskolesamarbetet. Var tredje gymnasieskola samarbetar i dagsläget med ett universitet, men bara vart åttonde har samarbete med en yrkeshögskola.

- I den nya lagen skall samarbetet med högskolor garanteras så att varje gymnasieelev skall ha rätt att avlägga högskolestudier vid sidan av gymnasiestudierna. Men fortsättningsvis finns alltså inte den möjligheten i 70 procent av gymnasierna, säger Misukka.

Däremot är internationellt samarbete vanligt mellan gymnasier, likaså samarbete med företag, vilket glädjer OAJ.

Diskussion om artikeln