Hoppa till huvudinnehåll

Huvudstadsregionen

Misshandeln som inte var ett hatbrott: Offret lämnades utan jurist under nästan hela processen

Från 2018
Nahla Hewidy.
Bildtext Nahla Hewidy jobbar som bibliotekarie vid Helsingfors stad och blev misshandlad på jobbet. I princip ska staden se till att hon har en jurist under brottsutredningen.
Bild: Yle/ Christoffer Gröhn

Bibliotekarien Nahla Hewidy, som anser sig ha blivit utsatt för ett hatbrott på jobbet, kämpade länge för att få en jurist. Kvinnan som attackerade henne dömdes för misshandel. Hewidy tror att möjligheten att få med hatbrottsaspekten i åtalet varit större om hon haft en jurist i ett tidigare skede.

Nahla Hewidy, som jobbar i biblioteket i Malmgård i Helsingfors, blev attackerad av en kvinnlig kund. Kvinnan slet av Hewidys huvudduk, slog henne och skrek att alla som hon borde sticka tillbaka därifrån de kommit.

Hewidy anser att misshandeln också var ett hatbrott och händelsen är registrerad som ett hatbrott i polisens system.

I förundersökningen framkommer att Hewidy och hennes kollega båda berättat för polisen att kvinnan skrikit rasistiska glåpord.

Enligt åklagaren var motivet för misshandeln inte rasistiskt och hatbrottsaspekten lyftes därför inte fram i åtalet. Det här berättade Yle Huvudstadsregionen tidigare.

Hatbrott är ingen brottsrubricering men kan leda till ett skärpt straff.

"Är på den anställdas eget ansvar att ta initiativ för att få biträde"

Hewidys möjligheter att få sin röst hörd under brottsutredningen försvårades av hon länge var utan ett rättsbiträde, som för hennes talan.

– Jag fick inte kontakt med åklagaren innan åtalet väcktes. Då jag till exempel ringde till kansliet till en sekreterare var svaret att om du har en advokat kan den ta kontakt, säger Hewidy.

Åtal mot kvinnan som attackerade Hewidy väcktes i april 2017 och då var Hewidy ännu utan biträde.

Hewidy är anställd av Helsingfors stad.

Stadens personalchef Marju Pohjaniemi säger att det inte finns detaljerade direktiv för hur staden agerar då en anställd vid staden utsätts för brott på arbetstid och borde få en jurist under brottsprocessen.

– Det är på den anställdas eget ansvar att ta initiativ i frågan om att få ett biträde men den närmaste chefen och arbetarskyddet ska hjälpa till när det gäller till vem man ska vända sig, säger Pohjaniemi.

Staden har egna jurister som kan hjälpa en anställd som är offer för ett brott.

Kontaktade utomstående jurister men staden sade nej

Nahla Hewidy berättar att hon redan innan åtal väcktes tog initiativ för att få en jurist. Hon var i kontakt med utomstående jurister som var insatta i hatbrottsmål.

Men staden gick inte med på att stå för ens en del av kostnaderna för att en utomstående jurist skulle ha företrätt Hewidy. Själv var hon redo att betala en del av kostnaden.

– Det är problematiskt då jag fick tag på en jurist som ansåg att det var fråga om ett hatbrott, säger Hewidy.

Hewidy säger att eftersom misshandeln skett på arbetstid stod inte heller hemförsäkringen för kostnaden för en utomstående jurist.

På hösten fick hon slutligen via arbetarskyddet en jurist från Helsingfors stads rättstjänster, men den personen jobbade bara en kort tid vid staden och det var osäkert om juristen skulle jobba kvar då fallet behandlades i rätten.

Då ingrep arbetarskyddsombudet Kari Kälviä, fastän han inte var arbetarskyddsombud för Hewidy.

– Jag diskuterade med henne och kontaktade sedan chefen för stadens rättstjänster. Därefter fick hon en ny jurist från staden, säger Kälviä.

Helsingfors tingsrätt.
Bildtext Fallet behandlades i Helsingfors tingsrätt i februari. Kvinnan som attackerade Hewidy dömdes då för misshandel till 25 dagsböter på sammanlagt 150 euro.
Bild: Yle/ Christoffer Gröhn

Fick jurist en knapp månad innan rättegången

Den nya juristen tog sig an fallet först i januari i år, det vill säga en knapp månad innan ärendet behandlades i rätten.

Päivi Kuusjärvi, ledande stadsombudsman och chef vid stadens rättstjänster, säger att en anställd vid staden som utsätts för brott på arbetstid kan tilldelas en jurist genast.

– Om man ringer till stadens rättstjänster kan en jurist komma med redan under polisförhöret, säger Kuusjärvi.

Om man vill ha en utomstående jurist måste man ändå betala för det själv, påpekar Kuusjärvi.

– Det går inte att en anställd, som utsätts för brott, kan anlita vem som helst som biträde och sedan betalar staden för kostnaderna eftersom staden erbjuder samma tjänst.

"Tror att jag hade haft bättre möjligheter om någon drivit mitt ärende"

Hewidy tror att hennes svårighet med att få en jurist kan ha påverkat möjligheterna att lyfta fram hatbrottet hon upplever sig ha utsatts för.

– Jag tror att jag hade haft bättre möjligheter om någon drivit mitt ärende. Personen skulle både ha stött mig och kunnat ha kontakt med åklagaren, säger Hewidy.

Tror du att det skulle ha ändrat på slutresultatet gällande att få med hatbrottet?

– Jag vet inte. Men jag kan tänka mig att om en jurist med tillräckliga bevis försökte visa på hatbrottet så kanske åklagaren också tagit upp det. Jag vet inte om domen skulle ha ändrats men bara att åklagaren lyfter upp saken hade varit en stor grej.