Hoppa till huvudinnehåll

Kultur och nöje

Poesibazarens uppdrag: att avdramatisera poesin

Från 2018
Uppdaterad 09.04.2018 12:34.
Bibliotekarierna Alice Thorburn och Elias Hillström jobbar med poesi på Stockholms stadsbibliotek.
Bildtext Bibliotekarierna Alice Thorburn och Elias Hillström jobbar med poesi på Stockholms stadsbibliotek. Här fångade på bild på Åbo stadsbibliotek.
Bild: YLE/Marit Lindqvist

Poesin har en undanskymd plats i bokhandeln idag, men den finns på biblioteken och den frodas på sociala medier och på krogen. Allt prat om poesins död är med andra ord starkt överdriven.

I Dagens Nyheter den 16 mars ingick recensioner av två aktuella diktsamlingar. Inget anmärkningsvärt med det, men det som fick mig att höja på ögonbrynen var att båda texterna inleddes med att gratulera läsaren till att hen valt att läsa just denna text.

Kritikern Magnus Bremmer inleder sin recension av Malte Perssons nya diktsamling Till dikten såhär:

”Läser du verkligen det här? Allvarligt? Är du så intresserad av samtidspoesi att du frivilligt läser en recension av en aktuell diktbok?

Då tillhör du utan tvekan en minoritet. Kanske en av de allra minsta minoriteterna i landet. Nej, nu överdrev jag kanske. Men försäljningssiffror över nya diktsamlingar är knappast upplyftande läsning. Och då ska vi inte tala om klickstatistiken för poesirecensioner i dagspressen … ”

Innan Bremmer tar itu med sin recension av den aktuella diktsamlingen fortsätter han med att konstatera att han regelbundet möter folk som inte läser samtidspoesi. Ofta handlar det om människor som i övrigt är vana läsare, till och med bokmalar. Men poesi har de svårt att ”förstå sig på”.

Boktrave
Bild: Pekka Elomaa

Och visst är det så att den redaktör som jagar klick på nätet hellre ska skriva om vargobservationer eller våldshandlingar än om lyrik.

Lyriken är inte heller den genre som brukar toppa vare sig förlagens eller bokhandlarnas försäljningsstatistik.

Ett showroom för poesin

I helgen ordnades Åbo poesidagar, Svenskfinlands enda poesifestival som ordnas vartannat år sedan starten år 2002.

Folders för Åbo poesidagar 2018.
Bild: YLE/Marit Lindqvist

Bland de inbjudna gästerna fanns bibliotekarierna Alice Thorburn och Elias Hillström från Stockholms stadsbibliotek som sedan flera år tillbaka arbetar aktivt med att synliggöra poesin på biblioteket.

På stadsbiblioteket har man skapat ett eget rum för poesin som går under namnet ”Poesibazaren”. Här kan man titta i blädderexemplar av ny lyrik, lyssna på författare som läser och talar om poesi eller slå sig ner för att läsa.

- I vårt s.k. showroom har vi blädderexemplar av så gott som all lyrik som utkommit på svenska under de senaste två-tre åren. Diktsamlingarna finns också som låneexemplar, men i poesibazaren finns böckerna alltid tillgängliga för dem som vill bekanta sig med dem, konstaterar Alice.

- Om man till exempel har läst en recension av en diktsamling som man tycker verkar spännande ska man kunna komma in till oss och slå sig ner i fåtöljen och läsa den, inflikar Elias.

Entrén till Stockholms stadsbibliotek.
Bildtext Stockholms stadsbibliotek är ritat av arkitekten Gunnar Asplund.
Bild: Wikimedia commons/Johan Jönsson

Poesibazaren startade som ett slags motkraft till poesins krympande utrymme i bokhandeln och inte minst bokhandlarnas minskade antal:

- I bokhandeln finns kanske tio titlar av den senaste tidens utgivning, men hos oss finns i princip allt som kommer ut. Antalet lyriktitlar per år uppgår till mer än hundra, säger Alice.

- De stora förlagen har också skurit ner sin utgivning av poesi, medan det finns ett flertal mindre förlag idag som ger ut en hel del poesi, däribland poesi i översättning till svenska. Deras utgivning finns inte nödvändigtvis att få tag på i bokhandeln men böckerna finns hos oss på biblioteket, konstaterar Elias.

Poesin finns på biblioteken

Den drivande kraften bakom etableringen av Poesibazaren hösten 2010 var poeten Magnus William-Olsson som under årens lopp arbetat hårt för att skapa plats och utrymme för poesin:

- På mindre orter i Sverige finns det knappt några bokhandlar idag, och i Stockholm har antalet bokhandlar med ett brett urval också minskat. De flesta bokhandlar tar in väldigt få poesititlar, även om det ges ut väldigt mycket spännande poesi. Alla kommuner har trots allt ett bibliotek där man skulle kunna komma åt att bekanta sig med nyutkommen lyrik. Magnus William-Olssons ursprungliga tanke och vision var att det skulle kunna finnas en poesibazar på ett bibliotek i varje kommun i Sverige, berättar Elias.

Den svenska författaren Magnus William-Olsson.
Bildtext Magnus William-Olsson på Poesimässan på Stockholms Stadsbibliotek den 23 mars 2018.
Bild: Wikimedia commons/Frankie Fouganthin

Sedan starten har stadsbiblioteket samarbetat med förlag, tidskrifter, föreningar och litterära sällskap för att tillsammans skapa olika program och evenemang.

Ett litet rum i stor användning

Poesibazaren är ett förhållandevis litet rum med några fåtöljer, men utrymmet lämpar sig väl för olika former av program som lunchpoesi och läsecirklar.

Enligt Alice Thorburn är rummet välbesökt och upptaget mest hela tiden:

- Vi har försökt få rummet levande också utanför själva programpunkterna. Lunchtid presenterar vi månadens diktsamling för såväl kolleger som för allmänheten. Vi kan se att antalet personer som söker sig till rummet för poesins skull har ökat de senaste åren.

Program ordnas också regelbundet i bibliotekets stora öppna rotunda.

- De flesta programmen bygger på författarbesök och diktuppläsning. På Öppen scen får vem som helst komma och läsa sina dikter. Och på måndagskvällar är den stora scenen vikt för poesiprogram. Dessa kvällar har blivit väl etablerade och folk har i allt högre grad vant sig vid att komma till biblioteket för att ta del av poesi på måndag kväll kl. 18, noterar Alice.

Program på Poesimässan i Stockholms stadsbibliotek i mars 2018.
Bildtext Program på stora scenen i rotundan på Stockholms stadsbibliotek under Poesimässan 2018.
Bild: Wikimedia commons/Frankie Fouganthin

Många som kommer för att ta del av poesiprogrammen är stamgäster, konstaterar Alice och Elias, men när programmen ordnas i rotundan når poesin alla som råkar befinna sig där:

- När vi häromveckan hade besök av en i Sverige bosatt syrisk poet som läste sina dikter på arabiska med hjälp av en översättare var det till en början bara några få som satt i salen. Men efter hand var det flera som stannade till, som slog sig ner och lyssnade.

- När vi satte igång med poesibazaren och programverksamhet i rotundan fanns det de som var rädda för att biblioteksbesökarna skulle komma att bli störda. Vi får de facto väldigt lite klagomål på att vi har öppna diskussioner och läsningar flera kvällar i veckan. Det är ju ett ypperligt sätt att öppna upp böckerna så att de blir mer än bara bokryggar i hyllan. Man får någonting till livs som man inte visste att man ville ha och så kanske man söker sig vidare på egen hand efteråt, konstaterar Alice och Elias.

Poesi non-stop under Poesimässan

I anslutning till Världspoesidagen den 21 mars arrangerar stadsbiblioteket också en Poesimässa som vuxit till sig år för år:

- Under en helg får förlagen komma och sälja sina poesiböcker och deras författare får uppträda på stora scenen. Det är program non stop i sammanlagt tio timmar under fredag och lördag. Det här är ett evenemang som blivit oerhört populärt och man märker att det har funnits ett stort behov hos publiken att träffas kring poesin, säger Alice.

Poesimässan på Stockholms stadsbibliotek i mars 2018.
Bildtext På Poesimässan möts förläggare, författare och läsare.
Bild: Wikimedia commons/Frankie Fouganthin

- Responsen från förlagen har också varit jättepositiv. På Poesimässan når de ut till den poesiintresserade publiken på ett helt annat sätt än till exempel på den stora bokmässan i Göteborg där de drunknar i mängden. Många små förlag har inte heller råd att delta i bokmässan, konstaterar Elias.

Hur nå de icke redan frälsta poesiläsarna?

För att återknyta till litteraturkritikern Magnus Bremmers recension av Malte Perssons lyriksamling, där han konstaterade att många inte läser poesi idag - av rädsla för att ”läsa fel” eller att ”inte förstå sig på poesi”.

Vad kan man då göra för att nå dem som inte är så vana vid att läsa poesi?

Alice Thorburn berättar att man startat ett program som heter ”Prova poesi” där man försöker ha så låg tröskel som möjligt för folk att våga närma sig poesin:

- Man behöver inte ha några förkunskaper om poesi, eller läsa något i förväg. Vi träffas för att prata om hur vi gör när vi läser poesi, brukar vi till exempel strecka under ord, eller läsa snabbt eller läser man en dikt i taget. Vad associerar man till när man läser en dikt. Vi brukar ta oss an tre olika typer av dikter för att prata kring hur vi läser dem.

- Det är betydligt lättare att samlas till en läsecirkel kring enskilda dikter än romaner. Samtalet blir mer koncentrerat. Man kan komma till ett samtal om poesi utan att ha läst hela verket eller vara bekant med författaren sedan tidigare.

Hyllor med bl.a. finlandssvensk lyrik på Åbo stadsbibliotek.
Bild: YLE/Marit Lindqvist

- Det finns så mycket föreställningar om poesi, om att man skall vara duktig på att analysera, vara väldigt djupsinnig och intelligent för att kunna läsa poesi. Men för mig är att läsa poesi som att lyssna på musik. Visst är det kul om man kan analysera musik när man lyssnar på den, men det går också att bara lyssna, säger Elias.

- Man kan läsa en dikt och bara fundera över vad man upplever, känner och tänker under läsningen gång. Man kan släppa det där med handling och vad som är ”rätt” eller ”fel”, eller om dikten har ett svar, säger Alice som citerar den svenska författaren Elisabeth Hjorth som sagt att poesi har sanning men inga svar.

Ett ökat intresse för live-poesi och poesi på sociala medier

Även om lyrikverk inte säljs i några större upplagor verkar det som om poesin är på frammarsch och att intresset för poesi stadigt ökar – också bland yngre läsare:

- Vi märker att det ständigt kommer nya besökare till våra evenemang på biblioteket. I början var vi lite nervösa för om det skulle komma folk till våra program, men idag kan vi nästan göra vad som helst kring poesi och räkna med att det kommer människor och lyssnar. Och det skrivs mycket poesi idag på många olika plattformar, på webben och på sociala medier. Det händer allt mer att en poet i första hand, eller enbart, publicerar sig på Twitter eller på Instagram. Den tryckta boken kommer i andra hand, om alls, säger Alice.

- Många unga poeter skapar också sina egna platser idag där de kan uppträda med sin poesi. Flera klubbar och barer i Stockholm till exempel arrangerar poesiläsningar. De unga poeterna idag är också väldigt bra på att läsa sin poesi, de är vana att stå på scen och att uppträda, prata i mikrofon, spela in och filma sig, noterar Elias.

Poetry Slam
Bildtext Poetry Slam på Åbo poesidagar 2016.
Bild: Yle

Alice lyfter fram podcasten Meningen dit man kan skicka in sina inlästa dikter, noveller, textexperiment, ljudkonst och musik. Materialet sammanställs sedan till en podd som publiceras en gång per månad.

Poesibazaren samarbetar också med webbplattformen podpoesi.nu där man kostnadsfritt kan lyssna och ladda ner poesi inläst av författarna själva.

En annan webbplats för poesi är ”Örnen och kråkan” som Magnus William-Olsson startade år 2017. På sajten publiceras recensioner av lyrik, och en gång i månaden lägger man upp en poesipodcast där man framför och diskuterar aktuell poesi utifrån olika teman.

Podcasten spelas in på Poesibazaren, och bibliotekarierna Alice Thorburn och Elias Hillström medverkar regelbundet i dessa poesisamtal.

Dessutom gör de Bibliotekspodden Solen tillsammans med bibliotekariekollegan Patrik Schylström där de varje månad träffas för att prata om litteratur kring olika teman.

Lyssna på hela intervjun med Alice Thorburn och Elias Hillström:

Mer om ämnet på Yle Arenan

Diskussion om artikeln