Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

Äldreboende i Tessjö i Lovisa ska få fler nattskötare – minnessjuka på Emilhemmet har lämnats ensamma

Från 2018
Uppdaterad 10.04.2018 08:47.
En äldre dams händer
Bild: Henrietta Hassinen / Yle

Nattskötaren på Emilhemmet har hjälpt till på Taasiagården 200 meter längre bort. Det här är en av de brister som JO upptäckte under ett oanmält inspektionsbesök i februari.

Vårdaren som har nattskiftet på Emilhemmet har hjälpt den vårdare som jobbar natt på Taasiagården. Det betyder att de nio boende på Emilhemmet har lämnats ensamma.

Emilhemmet ligger 200 meter från Taasiagården.

– Vi har själva funderat på att det är lite knappt. Vi ökade platsantalet på Taasiagården med sex platser för en tid sedan. Huset är stort och avdelningarna lite utspidda, så det har varit kämpigt med bara en nattskötare, säger servicechef Lisbeth Forsblom på Lovisa stad.

Från och med den 1 maj ska Taasiagården ha två personer på nattskift och vårdaren på Emilhemmet behöver inte gå över till Taasiagården för att hjälpa till.

Redan nu finns dörrlarm i Emilhemmet. Om de boende öppnar sin dörr under natten går larmet till nattskötarens mobiltelefon.

- Egentligen finns det inte arbete för en nattskötare på Emilhemmet. Men å andra sidan kan man inte ha ett hus utan nattskötare, säger servicechef Lisbeth Forsblom.

JO ser brister i tillgången på läkare men Lovisa vill fortsätta som tidigare

På uppdrag av riksdagens biträdande justitieombudsman Maija Sakslin gjordes en oanmäld inspektion av äldreboendena Taasiagården och Emilhemmet den 8 februari 2018.

Lovisa stad ska ge ett utlåtande om hur de brister som upptäcktes under inspektionen ska åtgärdas.

Enligt JO har de boende på Taasiagården och Emilhemmet fått besök av läkare för sällan. Överläkaren vid Lovisa hälsovårdscentral har besökt hemmen cirka en gång per månad.

Lovisa stads plan är att läkartjänsterna ska fortsätta som tidigare. Det här eftersom de äldre enligt staden kan få besök av läkare vid behov.

Andra problem ska också åtgärdas. Bland annat planerar staden att skaffa skyddsfilmer till Taasiagårdens fönster för att de boendes integritet i de rum som har fönster mot korridoren ska bli bättre.

Staden ska också utreda om det är möjligt att ta bort trösklarna till badrummen i Taasiagården och ta reda på vilket behov personalen har av utbildning i ergonomi.

Grundtrygghetsnämnden i Lovisa diskuterar ärendet på torsdag.

Artikeln uppdaterad 10.4.2018 kl. 8:47. En formulering angående dörrlarmet i Emilhemmet korrigerades. Tidigare fick man uppfattningen om att det var nyinstallerat, men larmet har funnits i många år.