Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

”Kokonbacken är en viktig plats för barn och unga” – Borgå stad vill utveckla verksamheten med en ny företagare

Från 2018
Slalombacke utan åkare.
Bild: Yle/Mikael Kokkola

Efter nästa vinter tackar företagaren Niklas Blomander för sig och lämnar Kokonbacken i Borgå. Ingen har ännu visat intresse för att ta över.

Biträdande stadsdirektör Fredrick von Schoultz har själv goda minnen från slalombacken i Kokon.

- När jag började med slalom för över 40 år sedan så var det just här i Borgåbacken.

När det gäller stadens utbud av fritids- och idrottstjänster har backen en viktig funktion att fylla.

- Det handlar om en viktig serviceform, särskilt för våra barn och unga.

Niklas Blomander, vd för Kokon Ski
Bildtext Niklas Blomander.
Bild: Yle/ Stefan Paavola

Själv beskriver Niklas Blomander Kokonbacken som en vänlig familjebacke. I över trettio års tid har han jobbat som företagare på området. Han tror nog att staden lyckas med att hitta en ny företagare.

- Det gäller att vara beredd att jobba dygnet runt alla dagar under vintern. Och så förstå sig på både hur maskiner och ett företag fungerar.

Försäljningen av liftkort har rasat de senaste åren på grund av allt för korta vintrar. Det är Borgå stad som äger marken och en del av de hus som finns vid backen.

Fredrick von Schoultz tycker att systemet med privata företagare som hyr backen av staden har fungerat bra.

Porträtt på man framför glasdörrar.
Bildtext Fredrick von Schoultz
Bild: Yle/Mikael Kokkola

- Det allra bästa är om vi hittar en företagare som kan ta över verksamheten. Det gäller nu för bildningssidan att aktivera sig. Ingen har ännu hört av sig.

En ny detaljplan för västra åstranden och Kokonbacken är under behandling. Staden och det nuvarande företaget Kokon-Sport har delvis haft olika åsikter om bland annat antalet parkeringsplatser vid slalombacken.

- Trots att jag nu lämnar Kokon har jag i god anda förhandlat med staden om hur området ska se ut i framtiden, säger Blomander. Att jag nu slutar har inget med stadens planer att göra.

Det förslag som stadsutvecklingsnämnden senast behandlade ger enligt von Schoultz möjlighet till fler parkeringsplatser än vad det nu finns på området. Planen möjliggör också ett litet utsiktscafé högst uppe på backkrönet.

cyklist åker ner för kokonbacken i borgå
Bildtext På sommaren tar cyklarna över i Kokonbacken.
Bild: Yle/Stefan Härus

Fredrick von Schoultz summerar.

- Vi har ett centralt beläget område som ger utmärkta möjligheter till olika typer av uteaktiviteter året om. Vi vill säkerställa att vi också i framtiden har en slalombacke i Borgå.

Den största utmaningen har med klimatförändringen att göra.

- Om klimatet blir varmare och vintrarna ännu sämre så kan det vara utmanande att ha en sådan här verksamhet i Borgå.

Östnyland på 20 minuter: 9.4.2018: Borgå stad om slalombackens framtid. Vi träffar också bagaren Robin Bäckman

Programmet är inte längre tillgängligt

Diskussion om artikeln