Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Rekordår att vänta på bostadsmarknaden - men har du koll på riskerna?

Från 2018
Nyckelknippe på ett bord i en lägenhet till salu.
Bild: Kimmo Hiltunen / Yle

Högkonjunkturen märks allt tydligare på bostadsmarknaden och 2018 kan bli ett verkligt rekordår. Bostadspriserna är på väg upp, särskilt i de större städerna, och bolånen går åt. Samtidigt är bara var fjärde låntagare förberedd på stigande räntor, enligt en färsk enkät.

- Förra våren var också riktigt bra, men om man jämför med året innan ser man en klar skillnad, kunderna var mycket försiktigare då. Men nu går det med fart, säger fastighetsmäklare Berit Segercrantz vid Aktia i Helsingfors.

Också Fastighetsmäklarnas centralförbund uppger att bostadshandeln har varit livligare än under föregående år, särskilt i de större städerna.

- I centrala Helsingfors går det undan, längre bort från centrum går det lite långsammare, säger Segercrantz.

Ilmakuva Helsingin kantakaupungista.
Bild: Tiina Jutila / Yle

Bostadshandeln är livlig av flera orsaker: bolånen är fortfarande mycket förmånliga tack vare de rekordlåga räntorna, sysselsättningen ökar och inflyttningen från landsbygden till de större städerna fortsätter. Statistikcentralens konsumentbarometer visar på en stark ekonomisk optimism bland finländarna överlag.

Utbetalningarna av nya bostadslån har också ökat nästan oavbrutet sedan år 2014, enligt statistik från Finlands Bank. Sammanlagt hade finländarna bostadslån för 96 miljarder euro i februari i år.

Grafik med utbetalda bolån i Finland 2014-2017
Bild: Yle/Derrick Frilund

Den vanligaste återbetalningstiden för de nya lånen är 25 år och den genomsnittliga återbetalningstiden har stigit till 20 år, för första gången på 2010-talet.

En- och tvårummarna har redan en längre tid varit begärligt byte för placerare, vilket har drivit upp priserna ytterligare. Allt fler förstagångsköpare väljer därför att direkt satsa på en tre- eller fyrarummare, enligt en enkät som Nordea gjort bland drygt 1000 finländare.

- Förr bytte man upp sig, men nu har vi allt fler yngre kunder som direkt köper en större bostad, noterar Berit Segercrantz.

Räntorna snart på väg upp

Finlands Bank påpekar å sin sida att längre återbetalningstider innebär ökade risker för låntagarna.

Alla som har köpt bostad och tagit bolån de senaste tio åren har fått se sina låneutgifter sjunka. Särskilt under de senaste fem åren har nollräntorna gynnat låntagarna. Världens stora centralbanker har hållit sina styrräntor på nollnivå för att hålla världsekonomin igång.

Europeiska centralbankens huvudkontor i Frankfurt.
Bild: EPA/ARNE DEDERT

Räntan på nya bostadslån är fortfarande historiskt låg, under 1 procent i genomsnitt. Referensräntan 12 månaders euribor ligger kring minus 0,1 procent.

Nu har den ekonomiska tillväxten och inflationen tagit såpass god fart också i euroländerna att det börjar bli aktuellt med räntehöjningar. Flera forskare och experter väntar sig att Europeiska centralbanken höjer sin styrränta år 2019.

Till exempel Aktia räknar med en räntehöjning på 0,25% under 2019. Låntagarna skulle inte nödvändigtvis känna av en sådan höjning omedelbart, men den psykologiska effekten kan inte förbises.

En penna på en fastighetsmäklares hög med papper, med uppgifter om en lägenhet som är till salu.
Bild: Kimmo Hiltunen / Yle

Omkring var fjärde låntagare säger sig vara helt oförberedd på stigande räntor, enligt Nordeas enkät. Var åttonde uppger att hen inte skulle klara av amorteringarna om räntenivån steg till 5 procent eller mer.

- Särskilt förstagångsköpare som genast satsar på en större familjelägenhet måste oftast också skuldsätta sig rejält. Då är också riskerna större, konstaterar ekonom Olli Kärkkäinen vid Nordea.

En positiv nyhet är ändå att hushåll med stora bostadslån säger sig vara bättre förberedda på stigande räntor än hushåll med mindre lån.

Diskussion om artikeln