Hoppa till huvudinnehåll

Nyhetsskolan

Rapport från ungdomsparlamentet i mars 2018

Från 2018
Catarina Korkman och Vivi Lehtonen under ungdomsparlamentet i riksdagen.
Bildtext Catarina Korkman (till vänster) och Vivi Lehtonen deltog i ungdomsparlamentet i mars 2018.
Bild: Yle/Oskar Lundén

Fredagen den 23 mars 2018 deltog jag, Vivi Lehtonen, och Catarina Korkman från Winellska skolan i Kyrkslätt i ungdomsparlamentet. Ungdomsparlamentet ordnas vartannat år och går ut på att elever från högstadieskolor runt om i Finland, besöker riksdagen för att delta i ett plenum. Från varje skola deltar en eller två elevledamöter och en journalistelev.

Dagen började med att alla anlände till riksdagshuset, där vi först blev bjudna på frukost. Efter frukosten fick elevledamöterna följa med i ett utskott som de valt på förhand.

Catarina hade valt miljöutskottet, och där fick de först höra lite om utskottet och sedan ställa frågor. Under miljöutskottets möte diskuterades mycket avverkning av skogar, plastanvändning och elbilar.

Journalisteleverna mötte politiker

Medan elevledamöterna fick följa med arbetet i utskotten, fick vi journalistelever vara med om något som kallades politiker non-stop, där eleverna fick ställa frågor till riksdagsledamöter.

Jag frågade om vad de tror att skolelevers psykiska illamående kan bero på och vad man skulle kunna göra för att förbättra deras välmående.

Hanna Halmeenpää (De Gröna), Ville Tavio (Sannf.), Antti Kaikkonen (C) och Antti Lindtman (SDP) ansåg att det för det mesta troligen beror på den press unga fått av sociala medier samt den ojämlikhet som uppstått i vårt samhälle och mobbning. Dessutom påverkar ungdomarnas hemförhållanden deras välmående.

Ledamöterna hoppades att man kunde förbättra elevernas välmående bland annat genom att förhindra mobbning, och att se till att det finns tillräckligt med kuratorer och psykologer i skolan.

Under politiker non-stop diskuterades överlag mycket ungas välbefinnande, människors ojämlikhet, globala uppvärmningen, terrorism och utbildning.

Riksdagens plenisal under ungdomsparlamentet.
Bildtext Riksdagens plenisal under ungdomsparlamentet.
Bild: Yle/Vivi Lehtonen

Diskussion i plenisalen

Efter utskotten och politiker non-stop blev vi bjudna på lite förfriskningar och efter det förflyttade vi oss till plenisalen, där plenumet strax skulle börja.

På plats fanns elva ministrar och talman Paula Risikko. Under plenumet frågades cirka 20 frågor, av vilka två var på svenska.

Alex Borgström från Grundskolan Norsen i Helsingfors ställde en fråga om invandring. Han frågade om invandring kunde vara en lösning på Finlands hållbarhetsproblem.

Han undrade varför Finland skulle stänga gränserna för invandrare, då det kunde främja vår ekonomi och den låga nativiteten. Minister Petteri Orpo ställde sig positivt till frågan, men vände det till en fråga om arbetskraft. Han tycker att vi genom invandring kunde förstärka Finlands arbetsliv.

Catarina frågar om ett tredje juridiskt kön

Catarina Korkman fick också ställa en fråga. Hon frågade om regeringen tänker arbeta för ett tredje juridiskt kön. Tyvärr blev svaret av kommun- och reformministern Anu Vehviläinen lite otydligt.

Enligt minister Vehviläinen utreds det om personsignumets sista del i framtiden kunde vara könsneutral.

Förutom att elevledamöterna fick ställa frågor, fick de också rösta om några ärenden, till exempel eutanasi. Resultatet av omröstningen blev för eutanasi. Efter plenumet blev vi ännu bjudna på lunch med dessert. Dagen var verkligen intressant och välorganiserad.

Det var roligt att få uttrycka sina åsikter och diskutera med personer som verkligen kan påverka. Både jag och Catarina tyckte väldigt mycket om att vara med under dagen och få en möjlighet att påverka viktiga saker.

Vi skulle gärna delta i Ungdomsparlamentet på nytt.

Artikeln är skriven av Vivi Lehtonen, som går i årskurs 8 i Winellska skolan i Kyrkslätt. Artikeln skrevs i samarbete med Svenska Yles projekt i mediefostran, Yle Nyhetsskolan.

Diskussion om artikeln