Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Medborgarinitiativet för eutanasi delar riksdagsledamöterna: ”Det är långt en samvetsfråga”

Från 2018
Vårdare håller patients hand.

Riksdagens social- och hälsovårdsutskott förkastar medborgarinitiativet att tillåta eutanasi i Finland. En av initiativtagarna Henrik Lax är besviken.

Den tidigare riksdagsledamoten och Svenska folkpartiets presidentkandidat Henrik Lax hade hoppats på att utskottet skulle ha talat för en legalisering av eutanasi i Finland.

- Det är uppenbart ett det har rått motstridiga åsikter i utskottet, säger Lax.

Lax misstänker också att regeringspartierna kan ha fattat ett principbeslut att motsätta sig iniativet, bland annat på grund av ministrarna Sipiläs och Soinis religiösa övertygelse.

Henrik Lax, Osmo Soininvaara, Esko Seppänen, Iiro Viinanen.
Bildtext Henrik Lax, Osmo Soininvaara, Esko Seppänen och Iiro Viinanen offentliggör medborgarinitiativet för eutanasi 2016.
Bild: Jarno Kuusinen / All Over Press

Utskottet ville komma med ett enhälligt utlåtande

Utskottsmedlemmen Veronica Rehn-Kivi (SFP) bekräftar att det rådde motsatta åsikter i utskottet då ärendet behandlades i fredags, men att utskottet ville ena sig i ett gemensamt utlåtande.

- Vi ville ha ett enhälligt utlåtande som alla kunde stå bakom, säger hon.

Social- och hälsovårdsutskottet ger medborgarinitiativet rätt i att det i Finland finns klara brister i den palliativa vården och att dess kvalitet varierar på olika håll i landet.

Utskottet föreslår att riksdagen tillsätter en bred arbetsgrupp. Den ska utreda behovet av att reglera den goda vården i livets slutskede, självbestämmanderätten, terminalvården och eutanasin.

Arbetsgruppen ska vid behov ge förslag till lagändringar.

- Vi vill att det ska utredas om det finns ett grått område inom lagstiftningen, säger Rehn-Kivi.

Veronica Rehn-Kivi.
Bildtext Veronica Rehn-Kivi
Bild: Lehtikuva

Rehn-Kivi vill tillsätta en arbetsgrupp

Enligt Rehn-Kivi stänger utskottets utlåtande inga dörrar till att tillåta eutanasi. Det finns fortfarande en möjlighet att ändra lagstiftningen.

Rehn-Kivi själv hör till dem som vill vara lite restriktiv till att tillåta eutanasi.

Hon vill att sakkunniga reder ut hur situationen ser ut för läkarna. Tidigare kartläggningar visar att bara en bråkdel av de läkare som jobbar inom terminalvården godkänner eutanasi.

Lax hoppas på motförslag i plenum

Initiativtagaren Henrik Lax som talar för att tillåta eutanasi befarar att tillsättandet av en arbetsgrupp är ett vackert sätt att avfärda frågan.

Lax hoppas att ett motförslag presenteras i plenum och att omröstningen leder till att medborgarinitiativet godkänns.

- En majoritet av riksdagsledamöterna har tidigare sagt att de är för eutanasi, menar Lax.

Medborgarinitiativet kommer till behandling i plenum tidigast om ett par veckor enligt riksdagens informationsavdelning.

Diskussion om artikeln