Hoppa till huvudinnehåll

Åboland

Personalchef i Pargas: Vi behöver en tydligare modell och tuffare tag för att handskas med sexuella trakasserier

Från 2018
Uppdaterad 10.04.2018 17:00.
En kvinna står i mitten i en konstruerad bild där flera händer sträcker sig in mot henne.

Under det senaste året har man vid Pargas stad fått handskas med ett fall där en anställd anklagats för sexuella trakasserier. Enligt personalchef Peter Lindroos var man inte tillräckligt förberedd och kunde ha skött ärendet på ett bättre sätt. Nu efterlyser han nya modeller och tuffare tag.

Att ta itu med en situation där en anställd berättar om sexuella trakasserier på jobbet var enligt personalchef Peter Lindroos ingen enkel match. Processen påbörjades efter att trakasserierna enligt den utsatta arbetstagaren pågått i flera år, och slutade med att en annan anställd fick sparken.

- Vi medvetna om att det här fallet var jättejobbigt och jättesvårt. Nu med facit i hand så har ju alla inblandade upplevt att vi skött det här dåligt.

- Eftersom jag som personalchef har sista ansvaret för hur sådant här sköts, så är det ju jag som måste fundera på vad jag lärde mig av den här processen.

En kvinna med ansiktet bortvänt som har text "No" skriven i handflatan som hon vänder mot kameran.
Bild: Mostphotos

Det Lindroos lärde sig var att fall som handlar om sexuella trakasserier på jobbet kräver en specifik handlingsplan. Enligt Lindroos finns det också en motion som tagit upp det här behovet.

- Vi var inte förberedda. Vi hanterade helt enkelt situationen med de modeller vi har.

- Efterhand, då hela helheten rullades upp, insåg vi att det handlade om väldigt svåra och djupa personliga frågor, där bägge parter upplever att de inte har blivit rättvist hörda. Vi kunde säkert ha gjort det på ett annat sätt, konstaterar Lindroos.

Utsatt anställd kritiserar processen

Yle Åboland har pratat med personen som utsattes för trakasserierna, och bekantat sig med den skrivelse som personen skickat till stadens ledning i hopp om att arbetsgivaren skulle ta tag i problemen. I brevet skriver personen att hen inte fått något som helst stöd av sina högre chefer, samt att man inte verkar inse allvaret och konsekvenserna i fråga om sexuella trakasserier.

Personen som upplevt trakasserierna blev till slut sjukskriven. Personen uppger sig ha fått förslaget att flytta kontoret till en annan del av kommunen för att kunna återgå till arbetet.

Är det den trakasserade som ska flytta på sig?

- Under inga omständigheter kan en arbetsgivare fungera på det sättet, säger Peter Lindroos.

- Men om någon, till exempel på grund av osakligt bemötande på arbetsplatsen eller andra psykosociala belastningar, varit sjukskriven och upplever det som svårt att komma tillbaka till sin arbetsplats, erbjuder vi nog den möjligheten också.

Peter Lindroos.
Bildtext Peter Lindroos.
Bild: Yle/Johanna Ventus

Enligt Lindroos är en förflyttning något som kan föreslås som en tillfällig lösning, men inget någon kan tvingas till.

- Vi kan tillsammans med företagshälsovården fundera på om det skulle vara bättre för den anställda att i långsam takt återvända till arbetsplatsen även om problemen inte ännu är slutgiltigt lösta. Då kan vi erbjuda möjligheter att ta sig an andra uppgifter, jobba deltid, eller kanske till och med att jobba på ett annat ställe.

- Men det är naturligtvis enbart förslag. Under inga omständigheter skulle vi flytta en människa som upplever att hen har blivit illa utsatt. Det gör man naturligtvis inte.

tangentbord
Bildtext Den anställda som utsattes för sexuella trakasserier kontaktade ledningen och framförde kritik kring hur man handskats med situationen.
Bild: sxc

I brevet som den anställda riktat till stadsdirektör Patrik Nygrén, näringslivschef Tomas Eklund och personalchef Peter Lindroos, beskrivs ett möte där personalchefen ska ha gett råden att "det ibland är bra att vara lite blond och inte ta åt sig personligt" och "att vara lite mer professionell".

Är det här ett sakligt råd att ge någon som berättar om sexuella trakasserier?

- Det är helt klart att det inte hör till personalchefens verktygspack att börja diskutera på det här sättet och jag har väldigt svårt att tänka mig att jag ens skulle ha uttryckt mig på det sättet. Har jag gjort det så är det otroligt klumpigt, säger Lindroos.

Tuffare tag behövs

Enligt Lindroos är den medlingsmodell man gått in för i vanliga fall då det uppstår problem mellan två anställda, inte lämplig då det gäller situationer där någon anklagas för sexuella trakasserier.

- När vi talar om den här typen av trakasserier som är verkligt känsliga, så ska det inte längre handla om medling i den bemärkelsen.

-Vi behöver nog lite tuffare åtgärder, kanske lite på samma sätt som vårt handlingsprogram gällande alkoholanvändning. Anmärkning och varning, och att starkt meddela att detta inte är ok.

- Vi borde kanske ha en tydligare modell för hur man hanterar det här så att man i ett tidigare skede kan signalera att det inte handlar om att vi börjar sitta och diskutera och förstå varandra, utan att det handlar om att det omedelbart ska ges en varning om uppsägning.

Gemensamma regler och snabba reaktioner

Peter Lindroos säger att han utgår från att alla anställda vid Pargas stad vet att sexuella trakasserier inte är något en behöver stå ut med på jobbet, men att lärdomen kanske är att man behöver ha det uttalat och utskrivet.

- Jag förutsätter ett sakligt och professionellt bemötande på arbetsplatsen, och utgår från att vi alla gör det. Men när någon då inte följer den allmänna normen om acceptabelt beteende så ska arbetsgivaren direkt reagera.

- Här är min uppgift att se till att modellerna finns och att cheferna och hela personalen ska veta att man kan ta det lugnt, för det finns en handlingsmodell och alla som jobbar här har förbundit sig till att följa den.

Diskussion om artikeln