Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Molpehällorna blir naturskyddsområde – samfälligheten oroar sig för områdets framtid

Från 2018
Uppdaterad 10.04.2018 10:24.
Grynna och stenar i österbottnisk skärgård. Fotot taget på Valsörarna.
Bildtext Arkivbild på en grynna.
Bild: Yle/Sofi Nordmyr

Molpehällorna i Korsnäs skärgård och omkringliggande öar har fredats av NTM-centralen. Det betyder att det nu finns en hel del som man inte får göra på öarna.

Det fridlysta områdets areal är strax över 3470 hektar, av vilket cirka två procent är markområde. Området som nu skyddas blir en del av Natura 2000 och dessutom till stor del av strandskyddsprogrammet.

Enligt beslutet främjar skyddet av området landhöjningskustens naturtyper och fågelbeståndet i skärgården.

Ville ha en tidsbegränsad fridlysning

Från NTM-centralen konstaterar man att området är viktigt för Molpeborna och skärgårdskulturen. I samband med verkställandet av naturskyddet har det förts många förhandlingar med delägarlagen i syfte att förena naturskyddet och delägarlagens intressen.

- Vi är inte helt nöjda. Vi ville ha en tidsbegränsad fridlysning, men myndigheterna ansåg att det inte går för sig, säger Ben-Erik Nedergård, ordförande för Molpe bys samfällighet.

Samfälligheten äger den allra största delen av det område som nu skyddas, 3416 hektar.

Förhandlingarna inleddes redan år 2009. Nedergård kom in i bilden för tre år sedan.

- Det har varit en jämn ström av kommunikation mellan oss och NTM-centralen.

Nedergård tycker att förhandlingsresultatet överlag är "helt okej", men det finns en oro för framtiden.

- Vi har kvar vår äganderätt men ingen beslutanderätt. Det räcker med en ny regering som stiftar nya lagar för att området ska börja användas till något annat än det vi nu förhandlat oss fram till.

Får inte bygga, avverka eller fånga djur

Det som från och med nu är förbjudet är bland annat att muddra och dämma upp vattendrag, slå upp byggnader och bygga vägar, avverka skog och fånga djur.

På Norrgrynnan, Båthusgrynnan, Gråsälsgrynnan och Tredjedelsstenarna är det även förbjudet att landstiga under häckningsperioden, mellan den 15 april och den 31 juli.

Vad får man då fortfarande göra?

Trots alla förbud är det fortfarande tillåtet att göra en hel del. Till exempel att rekonstruera redan existerande byggnader, samla brännved med markägarens tillstånd, och att jaga och fiska enligt nuvarande lagstiftning.

Dessutom kan muddring komma på tal när det gäller befintliga småbåtsleder och muddringsmassorna kan deponeras på området med markägarens tillstånd.

Om en djurart åsamkar allvarliga skador på området kan NTM-centralen bevilja undantagslov för att förhindra eller förminska skadorna.

Informationsmöte för allmänheten

Delägarna i Molpe kommer att ordna ett informationsmöte för allmänheten, där beslutet om fridlysning och dess motiveringar presenteras.

Mötet ordnas nu på söndag den 15 april på paviljongen i Molpe.

- Vi vill att alla som rör sig i området kommer på mötet så att de vet vilka begränsningar som gäller, säger Nedergård.

Det finns en besvärstid och därför ordnas mötet så snabbt som möjligt.

Förhandlingarna om skyddandet av området har pågått i flera år.

Utförligare information om fredningen hittas här.

Artikeln uppdaterad 9.4 kl. 21.15 med Ben-Erik Nedergårds kommentarer

Diskussion om artikeln