Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Äldre i Österbotten testar regeringens valfrihet inom vården

Från 2018
Björkbacka i Jakobstad.
Bild: Yle/Joni Kyheröinen

Vasa, Närpes och Jakobstadsregionen deltar under 2018 i ett försök med valfrihet inom vården. Frivilliga klienter ska få en personlig budget att köpa service med.

Men svårigheter att hitta vikarier försenar projektstarten.

Totalt rör det sig om fem olika områden (Södra Karelen, Norra Karelen, Päijänne - Tavastland, Kajanaland och Österbotten) som testar systemet med personlig budget.

En personlig budget är en bestämd penningsumma, som fastställs enligt klientens behov.

Från social- och hälsovårdsministeriet säger projektchef Vuokko Lehtimäki att alla fem projekt kommit igång.

Inte hittat vikarier åt alla

Projektchefen i Österbotten, Pirjo Wadén på Vasa stad, säger att de projektarbetare som ska jobba med klienterna snart inleder sitt värv.

I Vasa sker detta den här veckan och i Jakobstadsregionen söker man som bäst vikarier för att kunna komma igång med försöket.

Pirjo Wadén, chef för seniorcentret i Vasa.
Bildtext Pirjo Wadén.
Bild: Yle/Joni Kyheröinen

- Vi har inte kunnat lösgöra projektarbetarna ännu, vi måste vänta på att vi hittar vikarier, säger Wadén.

Som bäst håller man även på att erbjuder klienter inom närståendevården och personer som behöver mycket service möjligheten att delta i försöket.

Så vad handlar det då egentligen om?

Försöken ska visa hur valfriheten inom vården, som är en del av regeringens social- och hälsovårdsreform, fungerar i praktiken.

I och med valfriheten ska kommuninvånaren själv få välja fritt om hen använder sig av vård som produceras offentligt, privat eller av tredje sektorn.

Nykarleby vårdavdelning
Bild: Nathalie Lindvall

- På det här sättet kan klienten själv påverka innehållet i sin service, säger Wadén.

Vissa klienter kan ha hand om budgeten själva medan andra klienter, till exempel minnessjuka, behöver hjälp av en närståendevårdare eller en servicehandledare.

En möjlighet för mindre aktörer

För att systemet ska fungera behövs givetvis också serviceproducenter som är med på noterna. Utöver det offentliga även privata producenter och föreningar.

- Det finns än så länge inte så många mindre producenter. Men den här valfriheten ger också mindre producenter en möjlighet att komma in på social- och hälsovårdsmarknaden, säger Wadén.

Inte för alla

Tanken är inte att pressa in alla klienter i samma form. Den personliga budgeten riktar sig till en viss målgrupp, en målgrupp som bedöms klara av de krav som en personlig budget ställer.

Den totala kostnaden för försöket är 850 000 euro. Österbotten fick 680 000 euro i statligt stöd, kommunerna står för 170 000 euro.

Försöket pågår under 2018.