Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

Lärare i Inveon: Knepigt om alla elever inte får vara på samma ställe efter fusionen med Prakticum

Från 2018
Husbyggare på inveon
Bildtext Inveons lokaler är "helt användbara", men frågan är hur länge.
Bild: Yle/Jeannette Lintula

Yrkesinstitutet Inveons lokaler i Haiko i Borgå klarar kanske av en årskull elever till, men en del av lokalerna är oanvändbara. Lärarna hoppas på bättre, gemensamma lokaler efter fusionen med Prakticum – om inte fastighetsbråket sätter stopp för den.

På måndagen rapporterade Yle Östnyland om att ett fastighetsbråk har blossat upp mellan yrkesinstituten Inveon och Prakticum.

Om skolorna inte kan komma överens finns det en risk för att den planerade samgången mellan skolorna försenas eller i värsta fall inte blir av.

Verkstäderna är "helt användbara"

Mikael Kulju är lärarnas förtroendeman vid Inveon. Enligt honom är det överdrivet att säga att alla lokaler är i dåligt skick.

Han säger att det främst handlar om en del rum i huvudbyggnaden i Haiko som ingen håller till i längre.

– Sedan är de flesta verkstäderna helt användbara. Så visst är en del av lokalerna i dåligt skick, men allt är inte oanvändbart. Det är inte alls fallet, säger Kulju.

Du säger att verkstäderna är ”helt användbara”. Hur länge klarar ni er med de verksamhetslokaler ni har nu?

– Jag påstår nog att de som inleder studierna i höst ännu skulle kunna utexamineras från Haiko. Jag tror inte att ens det skulle vara omöjligt.

Utbildningarna måste slutföras oberoende av fusionen

Om Inveon och Prakticum inte kan komma överens i fastighetsfrågan finns det en risk att sammanslagningen åtminstone försenas – om den alls blir av.

Mikael Kulju säger att Inveons situation troligen inte förändras alls om det är så att fusionen inte blir av eller skjuts upp.

Han utgår från att den nuvarande samkommunen i så fall anhåller om utbildartillstånd för åtminstone ett år framåt.

– Men sedan är frågan hur länge vi får utbildartillstånd med de premisser som gäller för tillfället.

Mikael Kulju är vikarierande studiehandledare vid Inveon
Bildtext Mikael Kulju är lärarnas förtroendeman och studiehandledare på Inveon.
Bild: Frida Frankenhaeuser / Yle

Inveon och ledande politiker i Borgå och Lovisa skulle helst se att utbildningen i framtiden finns i Edupolis lokaler i Estbacka. Då skulle alla utbildningslinjer vara på samma ställe.

Prakticum å sin sida vill inte förhandla om att hyra lokalerna i Estbacka.

Som det är nu finns Inveon på två platser, ute i Haiko och på Lundagatan i centrum av Borgå. Inveon har kommit fram till att två små enheter på olika platser inte är helt optimalt, säger Mikael Kulju.

– Det gör vardagslivet knepigt ganska många gånger. Skolans sammanhållning blir inte heller bättre av det.

"Oroväckande om ingen på Inveon vet var vi ska vara"

Trots att fastighetsfrågan är det största problemet just nu finns det också andra stötestenar i det avtal som Prakticums styrelse har skissat upp.

Bland annat står det att Prakticum förbinder sig till att slutföra den pågående utbildningen, och att Prakticum tar över behövlig personal från Inveon.

Mikael Kulju har inte läst hela avtalstexten, men han säger att han har förstått att den avviker en del från det som skolorna tidigare har kommit överens om.

– Tidigare fanns det en lista på vilka branscher som ska finnas kvar och hur, men det lär inte förekomma i det avtal som nu kom från Prakticums styrelse. Det låter inte hyfsat och det tycker vi inom personalen att är oacceptabelt.

Lokalfrågan, det vill säga var undervisningen ska arrangeras, har också lämnats öppen.

– Det är också kanske lite oroväckande. Om ingen på Inveon vet vad som komma ska på den punkten låter det ju inte trevligt.

Diskussion om artikeln