Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Raseborg ser över sitt sparprogram - verksamheten optimeras och rationaliseras

Från 2018
En spargris med glasögon på sig bredvid en griffeltavla med en bild av Raseborgs stads vapen på sig.
Bildtext En del åtgärder har redan satts i rullning.
Bild: Mostphotos \ Yle

Effektivitet är ledordet då Raseborg ser över sina utgifter för att hitta områden där man kan spara.

Bland annat ska persontransporterna inom Raseborgs stad få en bättre helhetsplanering och stadens verksamhet ska i högre grad koncentreras till egna lokaler.

I och med att Raseborgs politiker har beslutat att inte stänga några skolor måste staden spara pengar på andra sätt.

Sparbehovet är mellan 400 000 och 450 000 euro per år från och med år 2019.

Raseborgs stadsdirektör Ragnar Lundqvist förslår följande åtgärder för att spara in de summorna:

  • Turisminformationen i Ekenäs flyttar till museicentret EKTA
  • Transporterna optimeras och upphandlas
  • Stadens verksamhet koncentreras ytterligare till egna lokaler
  • Administrativa funktioner slås samman och effektiveras
  • Förskoleverksamheten samordnas

Av de här åtgärderna har förslaget att flytta turisminformationen redan godkänts av stadsutvecklingssektionen.

En person ska koordinera stadens transporter

Raseborg betalar runt 3,5 miljoner euro per år för transportkostnader.

Genom att koordinera och effektivera transporterna bättre hoppas staden att kostnaderna minskar.

En effektivering av enbart skoltransporterna ger en besparing från och med början av skolåret 2019-2020 med full effekt följande skolår.

En buss.
Bildtext Skoltransporterna kan effektiveras.
Bild: YLE/Monica Forssell

Dessutom ska staden optimera social- och hälsovårdens persontransporter och stadens kollektivtrafik.

Redan nu föreslås det att persontransporterna i Raseborg helhetsplaneras.

Den här kräver en logistikenhet med en logistiker och en koordinerare.

En tillfällig personalökning på en person föreslås för perioden 1.6.2018 - 31.12.2019.

Från år 2020 skulle enheten bestå av två anställda. Den ena kommer från stadsutvecklingsavdelningen och den andra från bildningen.

Det nya stadshuset ger nya möjligheter

Raseborgs stad har en strategi för att minska på antalet hyreslokaler och koncentrera sin verksamhet till sina egna fastigheter. Den här strategin fortsätter.

Då stadens förvaltning flyttar in i det nya stadshuset på Ekåsens område blir många av stadens lokaler lediga. Det här gör det möjligt att stadens verksamhet kan flytta dit.

En stor ljus stenbyggnad, tre våningar, bilar parkerade på gården. En stor björk skymtar framför byggnaden.
Bildtext Staden hoppas på många goda effekter av att koncentrera verksamhet till Ekåsen.
Bild: Yle/Maria Wasström

Samtidigt kan också de administrativa uppgifterna fördelas på ett nytt, effektivare och pålitligare sätt.

Det ska också utredas hur den interna och externa postgången kan ordnas på ett effektivare sätt.

Koncentrerad förskola sparar också pengar

I och med att förskolorna koncentreras blir kostnaderna också mindre.

Raseborgs stadsdirektör understryker i sin beredning att samordningen av förskolorna i första hand görs för att förbättra kvaliteten.

Förändringarna görs tidigast hösten 2019 och medför samtidigt att resurserna kan användas effektivare.

Raseborgs stadsstyrelse behandlade ärendet på sitt möte 9.4.

Stadsstyrelsen begärde utlåtande om föreliggande åtgärder av de nämnder som berörs.

Diskussion om artikeln