Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Det dammar från gator och vägar just nu - luftkvaliteten mycket dålig på många orter

Från 2018
Uppdaterad 11.04.2018 13:42.
Maskin sopar upp gatudamm.
Bild: Henrietta Hassinen / Yle

Luftkvaliteten är mycket dålig på många orter och vid livligt trafikerade trafikleder just nu på grund av uppvirvlande gatudamm. Förekomsten av gatudamm är som värst under de närmaste dagarna.

Värst dammar det under rusningstiden på livligt trafikerade vägavsnitt. Dammtoppen är några veckor försenad.

I städerna pågår vårsaneringen av gator som bäst. Läget förbättras då gaturengöringen framskrider och regnen putsar gatorna, enligt Meteorologiska institutet.

Luftkvaliteten är mycket dålig i exempelvis Esbo, Tammerfors, Villmanstrand och Björneborg och dålig i Åbo, Vanda, Lojo, Vasa och Jakobstad.

I Helsingfors är luftkvaliteten för närvarande godtagbar eller dräglig och i Norra Finland än så länge minst godtagbar.

Buss drar uppdammoln efter sig.
Bild: YLE/Rolf Granqvist

Problemet uppstår då vägarna torkat upp

Gatudammet uppstår då trafiken får dammpartiklar att virvla upp från vägytor som torkat upp.

Dammpartiklarna härstammar från sandningssand och eroderat vägmaterial.

Bruket av dubbdäck under vintern påverkar erosionen negativt.

Vatten är bra vid putsningen

Den som vill minska på dammandet kan putsa bort sanden från den egna gården eller trottoaren, men det lönar sig att blöta ner området först så att det inte börjar damma etter värre.

Lövblåsare får däremot dammet att virvla upp ännu mer och rekommenderas inte av städernas gatuunderhåll.

Sandningssand blåses med lövblåsare.
Bild: Yle/Roger Källman

Den som lider av luftvägssjukdomar bör helt undvika områden där gatuputsning pågår. Halterna av dammpartiklar är stundvis mycket höga då sanering pågår.

För en frisk person är de vanligaste irritationssymptomen snuva och hosta samt sveda i hals, ögon och näsa.

För personer som lider av sjukdomar i andningsorganen kan småpartiklarna i gatudammet orsaka inflammationsreaktioner och förstöra vävnad i lungorna. De kan också försämra tillståndet för personer som lider av hjärtsjukdomar.