Hoppa till huvudinnehåll

Åboland

Svenska Folkskolans Vänner delade ut priser – flera åboländska pristagare

Från 2018
Uppdaterad 11.04.2018 22:05.
Tiina Lindfors.
Bildtext Pristagaren Tiina Lindfors.
Bild: Matti Kivekäs/Dansteatern ERI

SFV:s pris, medaljer och vistelsesstipendier delades traditionsenligt ut på vår- och utdelningsfesten i SFV-huset G18 på onsdagen. Bland pristagarna finns flera med åboländsk koppling.

Brobyggarpriset, som tilldelas en person som med egen insats har ökat förståelsen och toleransen för det svenska i Finland, gick i år till koreografen och danskonstnären Tiina Lindfors.

Priset tilldelades Lindfors med motiveringen att hon som regelbundet återkommande kolumnist i tidningen Turun Sanomat länge försvarat och förklarat tvåspråkighetens betydelse för Finlands identitet och kultur.

"Som en helt finskspråkig kulturaktör har hon tagit den svenskspråkiga minoriteten under sina vingar, och på ett mycket modigt sätt tagit fight för ett tvåspråkigt Finland", skriver SFV:s i sin prismotivering. Prissumman är 10 000 euro.

Folkbildningsmedalj till Åbo och Nagu

SFV:s Folkbildningsmedalj har delats ut sedan SFV:s 80-årsjubileum år 1962, och ska enligt statuterna tillfalla en eldsjäl som spridit kunskap och bildning genom ett ideellt engagemang på svenska. Till medaljen hör en prissumma på 2 500 euro. I år delade SFV ut fem Folkbilningsmedaljer.

En av dem gick till filosofie licentiat Gun Herranen i Åbo för hennes stora insats för den finlandssvenska folkbildningen. Hon har ända sedan ungdomsåren hållit på med folklivsforskning vid Åbo Akademi.

Gun Herranen, aktiv i Åbosamfundet
Bildtext Gun Herranen.
Bild: Nilla Hansson

Utbildningsplanerare Nina Söderlund i Nagu mottog också en Folkbildningsmedalj i år. I motiveringen skriver SFV att Söderlund som ordförande för Skärgårdsinstitutets ledningsgrupp och chefredaktör för tidskriften Skärgård, arbetar för att skärgården ska förbli levande och bebodd året om.

Nina Söderlund
Bildtext Nina Söderlund
Bild: Yle/Nina Bergman

Åboländsk kulturjournalist och barnträdgårdslärare premieras

Hagforsmedaljen ges för förtjänstfull gärning till förmån för den svenska kulturen och det svenska språket i Finland. Sammanlagt fyra medaljer delades ut på vårfesten. Även till den medaljen hör en prissumma på 2 500 euro.

En av mottagarna av medaljen är Ann-Christin Snickars, kulturjournalisten och kritiker från Åbo. Ann-Christin Snickars belönas i år för ett flera decennier långt yrkesliv som recensent och kulturjournalist och för sina humana, humoristiska, mångdimensionella och litterärt bildade kolumner i Åbo Underrättelser.

Ann-Christin Snickars.
Bildtext Ann-Christin Snickars.
Bild: YLE/Nilla Hansson

Svensklärare i Reso belönades

Läraren Maarit Rainio vid Vaisaaren koulu i Reso var en av de sju svensklärarna i finskspråkiga skolor som fick pris.

"Rainio har skapat ett nätverk av olika sociala medier för att främja svenskundervisningen. Hon delar dessutom med sig av sitt insamlade läromaterial till exempel på Youtube och flera andra webbsidor. Dessutom har hon varit en bärande kraft inom fortbildningen", sägs det i prismotiveringen.

Priset var en prissumma på 5 000 euro.

Sommarvistelsestipendium

SFV ger årligen möjlighet att söka ett vistelsestipendium som ger finlandssvenska lärare möjlighet till en sommarvistelse på Beijarholmen i Barösund, Ingå. Stipendiet delas upp i separata perioder för lärare, och för barnträdgårdslärare.

Barnträdgårdslärarstipendiet för perioden 16 juli till 15 september tilldelas i år barnträdgårdsläraren och daghemsföreståndaren Stina Saari vid daghemmet Gunghästen i Åbo.

Men kollegerna på jobbet visste ingenting.

- Jag fick veta om priset redan för en månad sedan, men jag fick inte säga något på jobbet. Jag har tänkt försäga mig flera gånger, säger Saari.

Stina Saari.
Bildtext Stina Saari
Bild: Privat foto

Men barnen och barnbarnen visste om det, och de är ivriga att fara till Beijarholmen. Där finns två stugor, så där ryms många.

- Min son som är en ivrig fiskare frågade redan när man får fara dit och se, men jag sade att vi nog får ge oss till tåls, säger Saari med ett skratt då hon intervjuas efter prisutdelningen.

Hemmanet Lillholmen i Västanfjärd på Kimitoön testamenterades till SFV år 1970 av justitierådet Walter Backman. Också här delas sommaren upp i två vistelseperioder: en för kulturarbetare på det finlandssvenska kulturfältet, och en för bibliotekarier.

Rabbe Smedlund går över gräsmattan på Lillholmen.
Bildtext Rabbe Smedlund på Lillholmen.
Bild: Yle/Lina Frisk

I år gavs kulturarbetarstipendiet för perioden 15 maj till 14 juli till ljudplanerare Kristian Ekholm tillsammans med Annina Blom, producent för Duv-Teatern, Helsingfors.

Bibliotekariestipendiet för perioden 16 juli till 15 september tilldelas specialbibliotekarie Anna Söderström från Helsingfors.

Ifjol tillbringade Rabbe Smedlund och Sunniva Drake två månader var på Lillholmen.

Nomineringen till prisen och medaljerna var även denna gång helt öppen – allmänheten kunde nominera kandidater under december månad 2017, varefter priskommittéernas arbete tog vid.

Artikeln har 11.4.2018 klockan 17:05 uppdaterats med priset till svenskläraren Maarit Rainio.

Artikeln har 11.4.2018 klockan 22:06 uppdaterats med Stina Saaris kommentarer.

Diskussion om artikeln