Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Statistikcentralen undrar - är vårdplanerna lagliga? "Vi är förvånade över tanken på prislappar som poängsätter finländarna"

Från 2018
Potilas ja veripussi, 80-luku.
Bildtext Prislappar på oss alla och den vård vi behöver? THL:s planer väcker många frågor hos andra myndigheter. v
Bild: Yle

- Vi är ganska förvånade över THL:s (Institutet för hälsa och välfärd) planer på prislappar som poängsätter finländarna, kommenterar överdirektör Timo Koskimäki vid Statistikcentralen. THL vill beräkna koefficienter för kostnader på individnivå och det här var inget vi visste om på förhand.

Det var tidningen Helsingin Sanomat som rapporterade om THL:s planer på en så kallad kapitationsersättningsmodell.

Enligt den skulle vårdreformen sätta en prislapp på varje finländare för att utreda hur stor kostnadsrisk man utgör. Den går ut på att poängsätta medborgarna enligt olika faktorer så som ålder, kön, medicinsk historia, sociala relationer, arbete, utbildning, hemstad och andra socioekonomiska omständigheter.

Hur stor ens egen prislapp är kommer man inte att få veta enligt de planer THL har.

Det THL håller på med kan inte definieras som forskning eller statistikutredning

Timo Koskimäki vid Statistikcentralen

Statistikcentralens Timo Koskimäki säger att det görs mycket forskning på individnivå i dag men då är det fråga om statistiska utredningar.

- Det THL håller på med kan inte definieras som forskning eller statistikutredning, det är något annat.

Timo Koskimäki är överdirektör vid Statistikcentralen.
Bildtext Koskimäki vill veta mer om THL:s planer för att få rätt uppfattning om huruvida Statistikcentralens data får användas för ändamålet - eller inte.
Bild: Yle

- Det är oklart om det är tillåtet att använda Statistikcentralens grunddata för sådana här syften. Vi har inte heller fått någon ansökan om tillstånd från THL om det här.

- Det är något de bör göra, de bör fråga oss om det är tillåtet att använda data till det här syftet. Sedan prövar vi om det är ok ur lagstiftningssynpunkt.

Koskimäki säger att THL endast antar att Statistikcentralens uppgifter är tillgängliga.

- Så vi är lite överraskade av det hela.

THL följer inte tidens anda om öppenhet

Fler tankeställare får THL:s planer i och med EU:s allmänna dataskyddsförordning som börjar tillämpas den 25 maj 2018.

- Andan i direktivet är att individen ska ha fler rättigheter när hen ska kontrollera sina data och hur de används av privata och offentliga organisationer.

Koskimäki säger att THL:s planer inte följer tidsandan här - att institutet inte har för avsikt att offentliggöra uträkningarna för dem de berör.

Man måste kunna bedöma vad man kan och inte kan göra med individdata

Han betonar att man inte behöver redogöra för statistik och tabeller på individnivå - men när det handlar om kalkyler för varje individ, individuellt, så är läget ett annat och då måste informationen vara tillgänglig för individen.

- Vår signal till THL är att man ska vara noggrann med att följa lagstiftningen i dylika frågor. Det gäller att kunna bedöma vad man kan och inte kan göra med individdata. Det här blev oklart i THL:s pressmeddelande.

I praktiken handlar det om att man från Statistikcentralen skickar ett brev till THL där man frågar hur de tänker. De frågar också om THL avser att be centralen om tillstånd att använda personuppgifterna.

Har THL inte haft för avsikt att följa lagen i den här frågan?

- Nog har de avsikt att följa lagen. En del lagstiftning är uppe i riksdagen just nu där THL föreslås få mer tillgång till data. Det här är ännu på hälft och det ser ut som om institutet tillämpar nya lagar innan de trätt ikraft.

- Det här är min tolkning. Det är möjligt att göra statistiska utredningar till en viss gräns men den har nog överskridits nu.

Hur ska man göra en statistisk utredning om man har behov att prissätta medborgarna med tanke på att privata aktörer kommer in på marknaden och ta över dem som är friskare, yngre och utan stort vårdbehov?

- Det är inget fel med THL:s syfte. Själva kalkylen om vårdbehov måste göras och det är bara fråga om hur det presenteras för publiken, om man får veta om det. Lagstiftningen bör följas så att man ber om tillstånd för ändamålet - tillgång till persondata - och det här är oklart nu.

Minister Saarikko borde diskutera med THL och ta reda på hur det är tänkt.

Företagen i branschen skulle få tillgång till individernas koefficienter?

- Det här är oklart. Det ska vi försöka fråga THL. Vilken info ska de privata aktörerna få, det framgår inte ur det vi vet.

Nu säger Omsorgs- och familjeminister Annika Saarikko (C) att det här inte kommer att göras på individbasis utan enbart när det gäller befolkningsgrupper?

- Vad jag tittade på THL:s presentation så ska det göras på individnivå, så kanske minister Saarikko skulle diskutera med THL och ta reda på hur det är tänkt.

- Jag hade också en uppfattning om att vårdbehovet skulle göras på mer aggregerad nivå men det att THL har bytt strategi här var en överraskning för mig.

Diskussion om artikeln