Hoppa till huvudinnehåll

Utrikes

Amnesty: Dödsstraffen och avrättningarna blir färre men Kina avrättar fortfarande minst lika många som resten av världen tillsammans

Från 2018
Arkivbild på vakt vid huvudingången till ett fängelse i Peking 25.10.2012
Bildtext Kina avrättar överlägset flest människor i världen, åtminstone lika många som hela resten av världen sammanlagt. Bilden är från ett fängelse i Peking.
Bild: EPA/DIEGO AZUBEL

Antalet dödsstraff och avrättningar minskar globalt och allt flera länder går in för att helt avskaffa dödsstraffet. Samtidigt finns det gott om länder som trotsar trenden i en värld som allt mer går in för att inte längre avrätta fångar, visar Amnesty internationals rapport om dödsstraff och avrättningar.

Jämfört med fjolåret finns få överraskningar bland de länder som avrättar flest människor i världen.

Kina toppar fortfarande Amnestys dödsstraffstatistik, trots att antalet avrättningar är en statshemlighet i landet.

Olika utredningar har ändå kommit fram till att det troligen avrättas åtminstone tusen - men troligen tusentals människor varje år - alltså åtminstone lika många som i hela resten av världen tillsammans.

Också annars finns få överraskningar på listan över länder som avrättar flest personer: Iran, Saudiarabien och Pakistan fortsätter i topp fem.

Evakuerade civila nära gamla staden i västra Mosul köar för att få mjöl.
Bildtext Irak har avrättat mångdubbelt fler människor i år än ifjol. De flesta har avrättats för terrorbrott men Amnesty befarar att de snabba rättegångarna och det bristfälliga rättssystemet innebär att många oskyldiga har avrättats.
Bild: EPA/AHMED JALIL

Den enda nya på listan är Irak, som har avrättat misstänkta IS-anhängare på löpande band sedan Mosuls fall ifjol.

Amnesty menar att Irak inte bara är problematiskt för att landet nu visar en massiv ökning i mängden avrättningar.

Många av dödsdomarna bygger på erkännanden som har getts efter tortyr, misshandel och hot.

Subsahariska Afrika på god väg att avskaffa dödsstraff

Bristen på trovärdiga dödsdomar är något de övriga fyra länderna som toppar listan också har gemensamt, tillsammans med länder som Bahrain.

- Dödsstraff är en produkt av ett våldsamt samhälle, ingen lösning på våld, säger Amnesty Internationals generalsekreterare Salil Shetty.

- Men fortfarande finns ledare som förlitar sig på dödsstraffet som en snabb lösning, istället för att ta itu med problemets orsaker på ett humant, effektivt och forskningsbaserat sätt, säger Shetty.

Överlag minskar ändå dödsstraffen och avrättningarna globalt sett, frånsett Kina.

De här länderna utförde flest avrättningar ifjol

Kina Antalet avrättningar är okänt och en statshemlighet. Olika utredningar tyder ändå på att minst 1000 men troligen mångfaldigt fler människor avrättades ifjol.

Iran: Iran avrättade 507 människor enligt officiell statistik. Iran var ett av få länder som utförde offentliga avrättningar, och ett av få länder som avrättade minderåriga och dömde minderåriga till döden.

Saudiarabien: 146 människor avrättades ifjol. Saudiarabien är ett av 15 länder som utmäter dödsstraff för drogrelaterade brott.

Irak: Irak är ny på listan över länder som avrättar flest människor. 125 människor avrättades ifjol, framförallt misstänkta IS-krigare. Amnesty menar att en stor del av avrättningarna gjordes efter erkännanden som gavs efter tortyr. Irak är ett av flera länder som får kritik för att ha utfört avrättningar efter opålitliga rättegångar.

Pakistan: Pakistan avrättade 60 människor ifjol, vilket är färre än år 2016. Också färre människor dömdes till döden i Pakistan ifjol.

Iran, Saudiarabien, Irak och Pakistan stod för över 80 procent av alla kända avrättningar ifjol. Kina räknas inte med i andelen, eftersom Kina inte uppger någon statistik över avrättningar.

Flera länder i subsahariska Afrika har avskaffat dödsstraffet, Guinea blev det tjugonde landet att avskaffa dödsstraffet, medan Gambia undertecknade konventionen mot dödsstraff ifjol.

I subsahariska Afrika var det bara Sydsudan och Somalia som avrättade någon ifjol.

Knark leder fortfarande till dödsstraff

Amnesty lyfter ändå upp i rapporten att 15 länder fortfarande avrättar folk för drogrelaterade brott, bland annat i norra Afrika, Mellanöstern, Kina och Singapore.

Samtidigt som flera länder håller på att avskaffa dödsstraff för knarkbrott, bland dem Iran och Malaysia, har bland annat Donald Trump och en rad andra ledare sagt att de vill inför dödsstraff för drogbrottslingar.

Bara ett land i Europa, Vitryssland, utmätte och verkställde dödsstraff ifjol.

Aleksandr Lukasjenko segrade i presidentvalet 11.10.2015.
Bildtext Alexander Lukasjenkos Vitryssland, som också kallas den sista diktaturen i Europa, är det sista europeiska landet som utför avrättningar och dömer människor till döden. Fyra människor avrättades i Vitryssland ifjol.
Bild: EPA/TATYANA ZENKOVICH

Amnesty påpekar också att även om dödsdomar och avrättningar är på väg neråt sitter det fortfarande nästan 22 000 dödsdömda och väntar på sina straff.

De framsteg som görs idag i kampen mot dödsstraff kommer att bära frukt först i framtiden, om månader och år, säger Amnesty.

- De senaste 40 åren har vi sett en kraftig global utveckling för att avskaffa dödsstraffet helt, men mycket arbete återstår, säger Shetty.

Sammanlagt avrättades officiellt 993 människor ifjol i hela världen, utöver det okända antalet avrättningar som utfördes i Kina.

Diskussion om artikeln