Hoppa till huvudinnehåll

Åboland

Förslag i Pargas: Minst 130 euro ska bli kvar i börsen efter att hemvård och serviceboende betalats

Från 2018
En rollator och en äldre man.
Bild: Mostphotos

Trots flera olika ekonomiska stödformer kan seniorer råka i en situation, där endast en minimal summa pengar återstår efter att hemvården och hyran för serviceboende är betalda.

I Pargas föreslås man nu fastställa en skyddad andel, 130 euro, som ska bli kvar efter att hemvårdsavgifter och hyra betalats. Summan skulle beaktas då man fastställer hemvårdsavgifter och hyra för boende i servicehus.

Enligt äldreomsorgschef Gun Sirén har det under den senaste tiden förekommit situationer, där kunderna har haft svårigheter att få inkomsterna att räcka till.

Splittrat stödpussel

Hemvårdsavgifterna är inkomstrelaterade, en del är berättigade till bostadsbidrag, patienter kan få vårdbidrag och det finns ett tak för medicinutgifter. Det finns många stödformer, men det är ett komplext system, och i slutändan kan det i alla fall bli knapert.

Enligt Sirén är det endast en liten grupp seniorer som skulle beröras av förändringen. Just nu finns det inte några exakta beräkningar på hurdana kostnader förändringen kunde innebära för staden.

Social- och hälsovårdsnämnden ska ta ställning till förslaget på torsdag den 12 april.

130 euro, liksom i grannkommunen

I en del kommuner har man redan tidigare gått in för en viss summa, en så kallad skyddad andel, som ska bli kvar efter hyra och avgifter. Enligt beredningen skulle 130 euro vara en skälig summa. Det är samma summa som man gått in för i Kimitoöns kommun.

I hela landet är regeln att patienten vid långvarig anstaltsvård ska få behålla minst 108 euro i månaden för sitt personliga bruk. Enligt beredning gäller det att här beakta att anstaltsvården täcker en större del av kundens utgifter än effektiverat serviceboende.

Redan tidigare har man kunnat jämka i Pargas så att flera korta hemvårdsbesök räknas som ett. Om nämnden godkänner förslaget om en skyddad andel om 130 euro som ska bli kvar i börsen, träder förändringen i kraft 13.4.2018.

Diskussion om artikeln