Hoppa till huvudinnehåll

Åboland

Pargas om att dras inför marknadsdomstolen: "Det här blir nästan ett prejudikat"

Från 2018
Uppdaterad 11.04.2018 21:07.
Skolmat
Bild: Yle/Lotta Sundström

För Pargas stad kom det inte som någon överraskning att man dras inför marknadsdomstol för sitt kosthållsavtal.

Konkurrens- och konsumentverket (KKV) anser att avtalet med Arkea är värt över 20 miljoner och därför borde ha konkurrensutsatts.

– Vi har haft flera möten och diskussioner med KKV, och vi visste om deras åsikt, men i det som nu gått vidare [till marknadsdomstolen] så har man inte beaktat alla våra kommentarer, säger Pargas stads tekniska chef Ted Bergman, som ansvarar för kosthållet.

Pargas stadsfullmäktige godkände i juni 2017 ett avtal om att Arkea från hösten skulle börja leverera maten bland annat till skolor, daghem, äldreboenden och bäddavdelningen. Avtalet gäller i sju år, med option på två år.

"Värdet för affären med Arkea är mycket mindre"

Det som Pargas bland annat påpekat är att staden inte kommer att ha ansvar för mat till äldrevården efter att social- och hälsovårdsreformen trätt i kraft. Trots det har KKV räknat med de utgifterna för avtalets alla sju år.

– Värdet för affären med Arkea är mycket mindre än vad de tagit med, och det tycker vi att är beklagligt att de räknar annorlunda.

Skolstrukturen kommer däremot att bibehållas, så skolmaten behövs också i fortsättningen.

Arkea garanterade att personalen fick likartade avtal

– Det andra elementet är att Arkea var den enda aktören på marknaden som kunde garantera att personalen fick ett likartat avtal som det vi har på den kommunala sidan, förklarar Bergman.

– Det betyder att om vi hade konkurrensutsatt verksamheten, så hade vi i princip hamnat att konkurrensutsätta arbetsavtalen. Egentligen få man inte gå in och göra sådana saker.

Pargas har också haft möten med Åbo stad, där Arkea startat sin verksamhet. Man har diskuterat hur sådana här avtal ska göras, för i andra kommuner har man gjort liknande avtal med Arkea.

– Det här blir nästan ett prejudikat i Finland. Till den delen får vi se hur det slutar i slutändan. Men att hamna in i en sådan här process är alltid beklagligt.

Ted Bergman vill inte spekulera i vilka chanser staden har att få gehör för sina argument i en rättegång, eftersom det är ett prejudikat.

"Vi försökte rädda servicen i Pargas på ett vettigt sätt"

Pargas är ett splittrat område med skolor och äldrevård i hela skärgården, och det ställer speciella krav på servicen, särskilt med social- och hälsovårdsreformen på kommande.

Stadsstyrelsens ordförande Mikael Holmberg (SFP) berättar att stadsstyrelsen flera gånger behandlade ärendet, för att man var mån om att försäkra sig om att kosthållet fungerar också då social- och hälsovårdsreformen trätt i kraft.

- Vi har goda argument för varför vi har gjort som vi gjort. Vi försökte rädda servicen i Pargas på ett vettigt sätt, men nu tycks andra myndigheter stjälpa det i alla fall.

Nu blir det upp till marknadsdomstolen att avgöra vem som har rätt.

- Vi måste acceptera att andra myndigheter tänker annorlunda, men nu får staden i domstol på nytt föra fram sina åsikter, säger Holmberg.

Artikeln har 11.4.2018 klockan 21:07 uppdaterats med Mikael Holmbergs kommentarer.

Diskussion om artikeln