Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Tusentals liter orenat avloppsvatten har runnit ut i Stadsfjärden i Ekenäs

Från 2018
Uppdaterad 12.04.2018 10:57.
En tom strand. I bakgrunden skymtar en siminrättning.
Bildtext Knipans badstrands dåliga vattenkvalité kan bero på överrinning från ett rör med avloppsvatten.
Bild: Yle/Elsa Colérus

Orenat avloppsvatten från Raseborgs vatten har upprepade gånger runnit ut i havet bara lite på en och en halv kilometer från Knipans badstrand.

Raseborgs miljöbyrå har blivit medveten om att det har skett överrinning vid ett överfyllningsrör i Ekenäs. Röret går från Raseborgs vattens pumpstation på Hangövägen och har sitt utlopp cirka 40 meter från Stadsfjärdens naturskyddsområde. Området tillhör nätverket Natura 2000.

Raseborgs vatten har inte meddelat stadens miljövårdsmyndighet om saken.

Dålig vattenkvalitet vid Knipans badstrand

Knipans badstrand ligger ungefär 1,7 kilometer från utloppsröret. Knipan har vid flera tillfällen haft höga halter av bakterier och Miljöbyrån anser att en del av problemen vid Knipans badstrand kan bero på överrinningen.

Raseborgs miljö- och byggnadsnämnd beslutade igår att stadens miljövårdsmyndighet kontaktar närings-, trafik och miljöcentralen (NTM) som är den övervakande myndigheten.

Nämnden anser att Raseborgs vatten inte har vidtagit de åtgärder som krävs för att förhindra eller begränsa att miljön förorenas.

Diskussion om artikeln