Hoppa till huvudinnehåll

Utrikes

Hjärtsjuka kvinnor får sämre vård

Från 2005

Kvinnor med symtom på hjärtsjukdomar behandlas sämre än män, visar en ny omfattande studie som Europeiska kardiologsamfundet (ESC) presenterade i dag.

Undersökningen gjordes åren 2000-2001 och 2004 i 32 länder bland 3 779 patienter som diagnosticerats för smärta i bröstet. Över lag fick kvinnor sämre vård än män. Forskarna säger att den sämre vården kan bero på att kvinnor drabbas av hjärtproblem senare i livet än män och att de kvinnor som nu har hjärtproblem inte är vana att kräva bättre vård. Kvinnors symtom på annalkande hjärtattack är också annorlunda och symtomen misstolkas oftare. Men även då kvinnor uppvisar typiska symtom får de sämre vård, visar undersökningen.

De kvinnor som hade hjärt- och kärlsjukdom visade sig enligt undersökningen löpa dubbelt så stor risk att dö eller drabbas av en hjärtattack som män med samma symtom.
Risken att drabbas av en hjärtattack ökar markant för
kvinnor med diabetes. Unga kvinnor med diabetes riskerar i oproportionerligt hög grad att dö om de drabbas av en hjärtattack, visar undersökningen.

(Av Ann-Lis Fredriksson)