Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Reservpoliser stöter på kritik – sexton dagars utbildning räcker ingen vart för att klara farliga situationer, säger facket

Från 2018
Uppdaterad 13.04.2018 07:55.
Finska poliser i Torneå vid gränsen mot Sverige.
Bildtext Om fem gånger fler asylsökande hade anlänt hösten 2015 till Torneå, så kunde reservpoliser ha hjälpt till, säger inrikesministern i sitt förslag.
Bild: Yle / Jessica Stolzmann

En sexton dagars utbildning ska räcka till för att bli reservpolis. Befogenheterna är stora - till och med skjutvapen kan en del reservpoliser få bära. Facket varnar för en nödlösning, där nästan vem som helst kan rekryteras med risker för övervåld i arbetet.

Terrorattacker, cyber - och hybridhot, en stor invandringsvåg eller storolyckor. Inrikesministeriet nämner några situationer då reservpoliser kan behövas.

I lagförslaget som är på remissrunda, föreslås ett system med 2000 reservpoliser som får en utbildning på sexton dagar. De kunde kallas in för specialsituationer då polisens egna resurser inte ser ut att räcka till. De gör då ett avtal med staten om att träda i tjänst för en viss tid, som de får lön för.

- Om vi för tre år sedan hade haft fem gånger fler asylsökande vid gränsen i Torneå så hade polisens och försvarsmaktens händer inte räckt till. För att upprätthålla ordningen i den här typen av situationer så måste vi i förväg ha ett uttänkt system för att få fler händer som hjälper polisen, säger inrikesminister Kai Mykkänen.

Handklovar och skjutvapen kan höra till utrustningen

Idag finns ett system med beredskapspoliser, men det systemet begränsas till undantagstillstånd och beredskapspoliserna har inte använts i praktiken.

De nya reservpoliserna skulle enligt förslaget få stora befogenheter, allt från att stoppa fordon till att begränsa rörelsefriheten med till exempel handklovar, eller använda sig av andra maktmedel.

Enligt förslaget kan en reservpolis också bära skjutvapen, om man har fått lämplig utbildning för det. Till exempel militärpoliserna har fått en motsvarande utbildning i att hantera vapen. Det enda tydliga kriteriet för en reservpolis är att man inte får ha anmärkningar i brottsregistret.

"Helt trygga situationer finns inte"

På polisernas fackförbund SPJL säger organisationschefen Mika Nygård att de situationer som en reservpolis kan hamna, i är för krävande för att en kort utbildning ska räcka.

- Trots att en situation är till synes lugn, som till exempel trafikövervakning, så kan en polis plötsligt påträffa en efterlyst person som misstänks för grova brott och som försöker fly situationen genom att använda våld, säger Nygård, som själv har arbetat inom narkotikapolisen.

- Om en person tas in för en trafikkontroll och har en stor narkotikalast, så kan han också bli skrämd och ta till våld. Några helt trygga situationer finns egentligen inte.

"Att bära skjutvapen ska vara tydligt avgränsat"

Inrikesminister Kai Mykkänen svarar att det är statsrådet som noggrannt ska avgöra från fall till fall när reservpoliserna ska användas och att de situationerna kommer att vara tydligt avgränsade.

- Att bära vapen hör till de befogenheter som avgörs från fall till fall. Vi har velat lämna det öppet eftersom vi har möjlighet att rekrytera militärpoliser. Eftersom det kan handla om till exempel bevakningsuppgifter vid nyckelplatser, så ser vi att utbildade mänskor ska kunna bära vapen, för deras egen säkerhet, säger Mykkänen.

- Men om man talar om hjälpa till vid en olycksplats så skulle man säkert inte bevilja reservpoliserna rätt att bära vapen, säger Mykkänen, som tillägger att rätten att bära vapen ännu kan komma att begränsas efter att man har fått in utlåtanden under remissrundan.

Demonstrant förs till polisbil av flera poliser.
Bildtext Reservpoliserna ska enligt lagförslaget få handledning av utbildade poliser i de uppdrag de placeras i. Facket säger att handledning är svår i verkliga situationer då man måste handla snabbt.
Bild: Yle/ Dan Granqvist

På facket svarar Mika Nygård att systemet med reservpoliser är en nödlösning på ett större rekryteringsproblem. Redan i dagsläget kan polisen be assistans av försvarsmakten och frivilliga brandkårerna i särskilda situationer, säger han.

Kai Mykkänen svarar att det inte skulle räcka till i det scenario som han beskrev, med fem gånger fler asylsökande vid gränsen. Också försvarsmakten omfattas av strikta lagar för när försvarets reserv kan kallas in.

Facket varnar för att ta in B-laget som reservpoliser

Den senaste trenden är att Polisyrkeshögskolan inte har kunnat ta in så många studerande som man har platser för, eftersom de sökande inte har hållit tillräckligt hög nivå.

En del av dem som inte har antagits till Polisyrkeshögskolan kan tänkas söka sig till reservpolisutbildningen. Om de här personerna i första hand förknippar polisarbetet med användning av maktmedel, som vapen, så medför de stora risker, enligt Mika Nygård.

- I Polisyrkeshögskolan går mycket man igenom psykologi, etik och man lär sig att samtala med mänskor. Jag har en uppfattning att man under en en månads utbildning inte går hemskt mycket igenom polisens etiska värderingar.

Bilar i olycka på Larsmovägen
Bildtext Storolyckor och hybridhot är sådana situationer då reservpoliser kan sättas in, enligt inrikesministeriets lagförslag.
Bild: Yle/Marcus Lillkvist

En reservpolis har inte gått kurs i polisens etik

- Nuförtiden talar man mycket om polisens etik i till exempel utlänningsövervakningen. Det kan hända att en person som inte har fått utbildning i etik eller omfattar polisens värderingar, kan använda sina befogenheter fel.

Hur svårt är det för en reservpolis att avgöra när man kan använda maktmedel?

- Det är mycket problematiskt, speciellt eftersom man inte har rutin av olika situationer i arbetet. Någon, som inte har de psykologiska färdigheterna att klara av en pressad situation kan provoceras och använda maktmedel, trots att man oftast borde klara av situationen genom att samtala, säger Nygård.

Diskussion om artikeln