Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Rivningsbeslut om Pohjolan Voimas kraftverk i Kristinestad kan komma till sommaren

Från 2018
Kraftledningarna från vindkraftsparkerna i Kristinestad kommer att dras till Fingrids nya elstation
Bild: YLE/Mira Myllyniemi

Pohjolan Voimas dotterbolag PVO Lämpövoima fattar sannolikt beslut under sommaren om kol-och oljekraftverken i Kristinestad skall rivas. Kraftverken har stått stilla sedan 2015 eftersom de inte är lönsamma och miljötillståndet för det oljebaserade kraftverket gick dessutom ut 2015.

Kraftverken i Kristinestad är byggda i mitten av 1980-talet och producerade enbart el men ingen fjärrvärme. Den sammanlagda effekten i de båda kraftverken uppgår till 440 MW.

Anläggningarna är tekniskt i skick

Ett eventuellt rivningsbeslut berör förutom de båda kraftverken i Kristinestad också kolkraftverket i Björneborg som också kördes ner 2015.

Kolkraftverket i Björneborg är i samma storleksordning som kraftverket i Kristinestad, det vill säga 230 MW. Enligt regeringens linjedragning i början av veckan skall kolförbränningen upphöra i landet 2029.

- Det är inte vettigt ur ägarens synvinkel att hålla kraftverken i Kristinestad och i Björneborg i skick men om Oy Finland Ab behöver en sån här försäkring, då finns de tillgängliga, säger PVO-Lämpövoimas vd, Petri Hurri.

Kraftverken i Kristinestad och Björneborg ingår inte i reservkraftsystemen.

Alternativa planer

Kraftverksområdet i Kristinestad är 100 hektar stort, kraftverken finns nära hamnen och havet. Läget är på många sätt bra för industriell verkamhet men hittills har inga alternativa planer konkretiserats.

- Naturligtvis har det funnits olika funderingar och interna utredningar efter 2015 men jag tänker inte diskutera dem i offentligheten. Bioetanolproduktion har varit ett alternativ men den ser inte ut att förverkligas.

- Vi har också förberett oss på att riva kraftverken och beslutet fattas möjligen under sommaren men det är ägarens sak att besluta om det.

Diskussion om artikeln