Hoppa till huvudinnehåll

Huvudstadsregionen

HUS: Patientdatasystem för hundratals miljoner euro delvis oanvändbart på grund av vårdreformen

Från 2018
Uppdaterad 17.04.2018 17:18.
Läkare skriver något på ett tangentbord.
Bildtext Apotti ska ersätta omkring 50 olika datasystem som nu används inom social- och hälsovården i huvudstadsregionen.
Bild: Yle

Det planerade patientdatasystemet Apotti som ska användas av kommunerna i huvudstadsregionen kan inte användas fullt ut på grund av vårdreformen. Det här säger HUS kontaktchef Janne Aaltonen. Inom Apotti tillbakavisar man uppgiften.

Patientdatasystemet Apotti har beretts sedan 2012 och planen är att systemet tas i bruk i november i Vanda. Kostnaden för systemet beräknas landa på 330 miljoner euro och betalare är de kommuner som är med, förutom Vanda också Helsingfors, Grankulla, Kyrkslätt och Tusby. Dessutom ska systemet användas inom Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt.

Men landskaps- och vårdreformen kan ställa allting på ända och leda till att Apotti inte alls blir så användbart som planerat.

– Som det nu ser ut kommer Apotti enbart att användas av landskapens affärsverk, som ska producera specialsjukvård och socialvård. Men de planerade social- och hälsocentralerna är problematiska och faller utanför Apotti, säger kontaktchef Janne Aaltonen vid Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt.

"Omkring en tredjedel av patientdatasystemets tilltänkta användare kan bli utanför"

Aaltonen säger att orsaken till att Apotti inte kan användas vid social- och hälsocentralerna efter att vårdreformen trätt i kraft är konkurrensneutraliteten.

– Man vill behandla alla aktörer jämlikt, säger han.

– I Nyland finns planer på att bolagisera social- och hälsocentralerna och bolagen skulle inte få använda landskapens stödtjänster, dit Apotti räknas, om det inte specifikt skrivs in i lagen. Och fastän centralerna inte bolagiseras är misstanken stark att de ändå inte kan använda Apotti eftersom de privata social- och hälsocentralerna inte har tillgång till systemet.

Han säger att omkring en tredjedel av patientdatasystemets tilltänkta användare kan bli utanför om de nuvarande lagförslagen till landskaps- och vårdreformen godkänns av riksdagen.

Aaltonen säger att det här är problematiskt då kostnaderna som slagits fast tidigare faller på specialsjukvården.

– Ett större problem är att tanken med Apotti har varit ett gemensamt system där information delas åt olika håll men det här blir nu omöjligt.

HUCS Ab:s vd Janne Aaltonen
Bildtext Janne Aaltonen.
Bild: YLE/Christoffer Gröhn

Gäller inte bara Apotti

Aaltonen påpekar att samma problematik gäller för andra stödtjänster.

– Om vårdreformen klubbas igenom som planerat kan social- och hälsocentralen inte till exempel använda laboratorietjänster inom den offentliga sektorn, det vill säga tjänster som landskapens affärsverk producerar.

Aaltonen hördes i riksdagens förvaltningsutskott förra veckan om det här. Riksdagsledamot och Kyrkslättpolitikern Anders Adlercreutz (SFP) är medlem i utskottet och reagerade då på hur lagförslaget drabbar Apotti, som hans hemkommun ska gå med i.

– Det här känns frustrerande. Vi vill vara med och bygga ett enhetligt patientdatasystem och därför gick Kyrkslätt med. Det känns frustrerande och kortsiktigt att politiska linjedragningar i vårdreformen gör en väsentlig del av en förnuftig integration omöjlig, säger Adlercreutz, som är kommunfullmäktigeordförande i Kyrkslätt.

Apotti: Ser inte att det här skulle strida mot konkurrensneutraliteten

Apottis vd Hannu Välimäki säger att han ännu inte vet hur det blir med Apotti när vårdreformen träder i kraft. Han har diskuterat frågan bland annat med Sami Sarvilinna, som är jurist och styrelseledamot i Apotti.

Enligt Sarvilinna kan ändå också landskapens egna social- och hälsocentraler använda Apotti.

– Däremot inte de privata eftersom de inte har avtal med Apotti. Men jag ser inte att det här skulle strida mot konkurrensneutraliteten. Men förstås måste prissättningen vara transparent och inte subventionerad, säger Sarvilinna.

Enligt Sarvilinna förändras heller inget fastän social- och hälsocentralerna bolagiseras.

– Patientdatasystemet är en typ av stödtjänst som landskapet kan erbjuda till sina dotterbolag, men prissättningen ska vara transparent. Jag anser inte att det automatiskt vore förbjudet, säger Sarvilinna.

Diskussion om artikeln