Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Akavas utredning: Under hälften av finska högskoleutbildade anser att ett mer mångkulturellt Finland är viktigt

Från 2018
Akavahuset i Östra Böle
Bildtext Akavahuset i Böle.
Bild: Ismo Pekkarinen/ All Over Press

Sänkta skatter, ett mer mångkulturellt Finland och teknologins växande roll i samhället är frågor som intresserar finska högskoleutbildade minst.

I arbetsmarknadsorganisationen Akavas opinionsmätning utreds vilka arbetsmarknads- och samhällsfrågor finska högskoleutbildade under 35 år anser vara viktiga.

Bland annat bevarandet av välfärdssamhället ansågs av de flesta som mycket viktigt.

Med välfärdssamhälle avser man ett samhälle där medborgare har en hög levnadsstandard och ett utbrett socialt skyddsnätverk.

Ut av de 18-35-åriga deltagarna ansåg 95 procent att det är ytterst viktigt (73 procent) eller någorlunda viktigt (23 procent) att bevara välfärdssamhället.

67 procent ansåg att det är ytterst viktigt att värna om miljön medan 26 procent ansåg att det är någorlunda viktigt.

Andra utvecklingsområden som deltagarna ansåg vara viktiga var jämställdhet och förbättring i den finska livskvaliteten.

Sänkta skatter och ett mer mångkulturellt Finland intresserade minst.

Bara 47 procent tyckte att det är viktigt att sänka skatter och 48 procent tyckte att det är viktigt att Finland blir mer mångkulturellt.

Hur viktig roll spelar de här frågorna i framtidens Finland?

Det är viktigt att...

...välfärdssamhället bevaras: 95 %

...miljöförbättringar görs: 93 %

...ojämlikhet minskar: 86 %

...jämställdhet mellan könen förbättras: 84 %

...den finska levnadsstandarden stiger: 73 %

...Finland stannar i EU: 71 %

...människor har mer fritid: 71 %

...individens ansvar för sig själv: 60 %

...många prutar frivilligt på sin materiella levnadsstandard: 53 %

...teknologins roll i människans vardag stärks: 51 %

...Finland stöder fattiga länder i större utsträckning: 50 %

...Finland blir mer mångkulturellt: 48 %

...skatterna sjunker: 47 %

Källa: Akava

Sexuella trakasserier

I undersökningen frågade man också om de högskoleutbildades erfarenheter av diskriminering på arbetsplatsen.

Ungefär nio procent av de tillfrågade kvinnorna och sex procent av männen hade upplevt sexuella trakasserier.

16 procent av de tillfrågade hade upplevt diskriminering på basis av sin ålder.

I åldersgruppen 36-65 svarade 15 procent att de hade upplevt åldersdiskriminering.

I utredningen ville man kartlägga 18-35-åriga högskoleutbildades attityder i arbetsmarknadsfrågor.

1 630 högskoleutbildade deltog i opinionsmätningen. 1 003 av dem var i åldern 18-35 och 627 låg inom åldersgruppen 36-65.

Originaltext: Yle Uutiset/Annette Blencowe

Diskussion om artikeln