Hoppa till huvudinnehåll

Åboland

Kampen mot social ojämliket ska stå i fokus när Åbo tar sikte mot år 2029 - stadsfullmäktige godkände enhälligt uppdaterad strategi

Från 2018
Uppdaterad 16.04.2018 23:40.
Aura å.
Bildtext Aura å.
Bild: Yle/Lotta Sundström

Kampen mot social ojämlikhet och tudelning ska få hög prioritet i Åbo de kommande åren, om man får tro de förtroendevalda i Åbo stadsfullmäktige.

Vikten av att stävja utvecklingen där sociala klyftor mellan stadens invånare och olika stadsdelar ökar betonades av flera ledamöter över partigränserna, då Åbo stadsfullmäktige hade möte på måndag kväll.

I bakgrunden finns bland annat en färsk forskning från Institutet för hälsa och välfärd som visar att de sociala klyftorna mellan olika bostadsområden ökat mer i Åbo än i Helsingfors och Tammerfors.

Diskussionen gällde stadens strategi för år 2029, som nu uppdaterades. Senaste gång fullmäktige tog beslut om strategin var år 2014 under den förra mandatperioden.

Nu enades alla politiska grupper i fullmäktige bakom ett ändringsförslag till strategin, om att kampen mot tudelningen bör finnas med som en tydlig målsättning.

Samstämmigheten var nästan osedvanligt stor när den ena ledamoten efter den andra klev upp i talarstolen för att uttrycka sin oro över tudelningen i staden och berömma den partigränsöverskridande viljan att ta itu med problemet.

-Skillnaden mellan rika och fattiga har ökat mer i Åbo än i andra större städer. Det är bra att vi nu tar oss an problemet, sade De grönas gruppordförande Niina Ratilainen.

-Bra att man äntligen noterar den här utvecklingen. Det är en trend som man inte gjort tillräckligt åt i Åbo hittills, sade Vänsterförbundets Li Andersson.

De kritiska rösterna undrade närmast varför staden först nu tar sig an ett problem som påtalats redan tidigare.
Vänsterförbundets Alpo Lähteenmäki ställde sig skeptisk till den plötsliga ivern.

-Man har ofta i Åbo talat om att bekämpa utslagningen. Det har sällan lett till konkreta resultat.

Att alla politiska grupper nu verkar dela uppfattningen om att problemet kräver åtgärder kan ändå ses som ett skäl till optimism.

Ett annat skäl till hoppfullhet är Åbos kraftigt förbättrade ekonomiska situation som ger spelrum för investeringar till exempel i förorterna.

Nytt ”tillväxtprogram” ska framställa åtgärder - fler satsningar i förorterna att vänta?

Arbetet för att motverka tudelningen ska enligt strategin bland annat ske genom satsningar i förorterna och genom byggandet av fler hyresbostäder med rimliga hyresnivåer.

Småbarnsfostran ska också prioriteras högt, särskilt inom "mer utmanande delar av staden" heter det vidare i strategin.

Dessutom ska särskilt unga uppmuntras till att motionera mer, genom satsningar på hobbyverksamhet. Hur exakt det motverkar tudelningen förblir inte helt klart från strategitexten.

Åbo stadsfullmäktige 180416
Bildtext Utslagning och social ojämlikhet stod i fokus när stadsfullmäktige diskuterade Åbos strategi.
Bild: Yle / Ville Hupa

Som ytterligare en ny ingrediens i den uppdaterade strategin nämns att Åbo ska bli en kolneutral stad fram till stadens jubileumsår 2029. Tidigare låg siktet inställt på 2040.

Men de riktigt konkreta åtgärderna lyser ändå med sin frånvaro i strategin. Strategier bygger ofta mer på allmänt formulerade principer och målsättningar än på tydliga och mätbara åtgärdsförslag.

Åtgärderna ska i stället slås fast i ett skilt ”tillväxtprogram” som nu ska göras upp.

Enligt stadsstyrelseordförande Lauri Kattelus (Saml) är programmet något som de politsika grupperna enats om att göra som en komplettering till strategin.

-Jag hoppas att man inte jämför programmet med Åboavtalet. Det kan i stället jämföras med något av de reformprogram som vi tillämpade under föregående fullmäktigeperiod.

Åboavtalet var ett program som fungerade som riktlinje under de föregående fullmäktigeperioderna och som omfattades av nästan alla partier i fullmäktige.

Det handlade om ett slags ”regeringsprogram” på kommunal nivå med förhållandevis konkreta målsättningar för det politiska arbetet som de delaktiga partierna hade förbundit sig att följa.

Nuvarande fullmäktige beslöt efter förhandlingar att inte göra ett nytt Åboavtal.

Diskussion om artikeln