Hoppa till huvudinnehåll

Bolaget

Merja Ylä-Anttila blir ny verkställande direktör för Yle

Från 2018
Merja Ylä-Anttila
Bildtext Merja Ylä-Anttila.
Bild: Yle Kuvapalvelu

Yles styrelse har utsett Merja Ylä-Anttila till ny verkställande direktör för Yle. Ylä-Anttila efterträder Lauri Kivinen som börjar arbeta inom den privata sektorn. Ylä-Anttila tillträder den 1 september 2018.

Merja-Ylä-Anttila har över trettio års gedigen erfarenhet från mediebranschen. Ylä-Anttila har arbetat som chefredaktör för MTV:s nyheter sedan 2001 och de senaste tre åren som verkställande direktör för Mediahub Helsinki Ab som är dotterbolag till Bonnier Broadcasting. Under de senaste åren har Ylä-Anttila framgångsrikt lett flera krävande förnyelse- och förändringsprojekt inom mediebranschen.

I valet av verkställande direktör underströk styrelsen Ylä-Anttilas långa ledarskapserfarenhet samt klarsynthet gällande mediebranschen.

“I Merja Ylä-Anttila kombineras erfarenhet, kompetens och ledarskap. Hon känner både branschen och Yle väl. Hon har en klar uppfattning om de utvecklingsbehov som trycket från samhället och teknologin för med sig. Ylä-Anttila är en inspirerande ledare”, säger Yles styrelseordförande Thomas Wilhelmsson.

“Styrelsen är övertygad om att Merja Ylä-Anttila har en djup förståelse för vilken roll public service-media och Yle har för samhället. Hon har också utmärkt sig när det gäller att bygga och upprätthålla nätverk i samhället. Vi önskar att Ylä-Anttila med sin erfarenhet från de kommersiella medierna å sin sida kan medverka till att det interna samarbetet i den finländska mediebranschen fördjupas och breddas.”

Yles verkställande direktör har i uppgift att leda bolagets verksamhet och inför styrelsen svara för verksamhetens resultat.Verkställande direktören svarar också tillsammans med styrelsen för genomförandet av förvaltningsrådets beslut. Verkställande direktören leder ledningsgruppen där enheternas och de gemensamma funktionernas direktörer ingår. Yles ansvariga redaktörer svarar precis som hittills för innehållsbesluten på Yle.

“Om man inom media vill arbeta för det finländska samhället är Yle det bästa stället för det. Jag är glad, inspirerad och väldigt motiverad att ta emot det här uppdraget”, berättar Merja Ylä-Anttila.

“Jag har stor erfarenhet av journalistik men också av att leda affärsverksamhet inom media i förändrings- och brytningsskeden. Den erfarenheten tar jag nu med mig till Yle.”

När media också i Finland befinner sig i hård internationell konkurrens är samarbetet mellan public service och kommersiella medier viktigare än någonsin. Vi behöver välfungerande inhemska medier, som kan erbjuda finländarna ett så gott utbud som möjligt”, säger Merja Ylä-Anttila.

Yles styrelse inledde rekryteringen av en ny verkställande direktör i januari, då Lauri Kivinen meddelade att han lämnar bolaget inom detta år. Det var första gången Yles verkställande direktör rekryterades både direkt och via öppen annonsering. Lauri Kivinen fortsätter som Yles verkställande direktör till och med slutet av augusti 2018.

På andra språk