Hoppa till huvudinnehåll

Åboland

Veritas Pensionsförsäkring och Pensions-Alandia går samman

Från 2018
Veritas huvudkontor i Olofsparken i Åbo.
Bild: Yle/Linus Hoffman

Efter ett över halvsekellångt samarbete har bolagen nu ingått ett intentionsavtal gällande fusion. Trots det kommer bolaget att fortfarande vara det minsta på marknaden.

De två bolagen har haft ett koassuransavtal sedan år 1961 med delat ansvar för Pensions-Alandias försäkringar och med vissa gemensamma funktioner. Fusionen gör det kostnadseffektivare att driva verksamheten, eftersom man kan minimera dubbla kostnader, speciellt inom förvaltning och administration. Den årliga besparingen i administrationskostnader uppskattas vara knappt en miljon euro, skriver bolaget i ett pressmeddelande.

Fusionen stärker klart vår ställning som det fjärde alternativet på marknaden, säger Veritas verkställande direktör Carl Pettersson.

– Veritas kommer fortfarande att vara det minsta pensionsbolaget, men finansiellt mycket starkt. Små och medelstora företag har behov som skiljer sig från de storas, och de behöver ett mindre pensionsbolag som kan möta dem.

Den förbättrade kostnadseffektiviteten kommer att ha en positiv inverkan på våra kundåterbäringar. Samtidigt ger den oss möjligheter att ytterligare utveckla vår service, säger Pettersson.

Ska heta Veritas

Det sammanslagna bolaget ska heta Veritas och har sin hemort i Åbo. Om fusionsplanen godkänns av båda bolagens styrelser och bolagsstämmor samt av myndigheterna blir Pensions-Alandias kunder automatiskt kunder hos Veritas efter årsskiftet.

Tack vare vår långa gemensamma historia tror jag absolut att Pensions-Alandias kunder kommer att trivas hos oss. Vi har alltid haft ett likadant servicetänk med Pensions-Alandia, menar Pettersson.
Fusionen förutsätter inga åtgärder av varken Veritas eller Pensions-Alandias kunder. Också försäkringsvillkoren och pensionsförmånerna fortsätter som tidigare.

Efter sammanslagningen har Veritas cirka 8 200 ArPL-kunder och 11 500 FöPL-kunder. Bolaget sköter pensionsskyddet för sammanlagt cirka 114 000 finländare och förvaltar placeringar om 3,5 miljarder euro. Siffrorna baserar sig på uppgifter för år 2017.

Diskussion om artikeln