Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Arbetsolycka i Hangö hamn ledde till åtal - förman och chef anklagas för att ha försummat arbetarskyddet

Från 2018
Hangö Stevedoring i Hangö hamn
Bildtext Bland annat långtradarsläp lastas och lossas vid hamnen.
Bild: Yle / Petra Thilman

En chef och en förman vid ett stuveribolag i Hangö hamn står åtalade för arbetarskyddsbrott i Västra Nylands tingsrätt. En man skadade sitt finger i en arbetsolycka i hamnen i januari år 2016.

Åklagaren anser att chefen och förmannen har försummat sina förpliktelser inom arbetarskyddet.

De har inte tillräckligt väl övervakat att föreskrifterna följs och har tillåtit processer där det finns en risk för att en arbetstagare gör sig illa.

De åtalade borde också systematiskt ha sett över processerna för att se vilka risker det finns för arbetstagarna inom de olika arbetsmomenten. Sedan borde de här farorna ha eliminerats, anser åklagaren.

Det handlar bland annat om hur man lyfter, transporterar, lagrar och hanterar varor på olika platser.

Fingret blev i kläm

Till arbetet hör att regelbundet lasta långtradarsläp med buntar av plywoodskivor. Lastningen sker med hjälp av truckar.

För att buntarna inte ska skadas av truckens gafflar har man lagt träbitar mellan gafflarna och bunten.

Arbetarna har med sina händer hållit träbitarna på plats tills truckens gafflar har nått dem.

En animerad gaffeltruck lyfter lådor medan en animerad figur står bredvid och gör anteckningar.
Bildtext Övervakningen av arbetet i hamnen borde ha skötts bättre, anser åklagaren.
Bild: Mostphotos \ Anatoly Maslennikov

I januari 2016 jobbade en truckförare, en stuvare och en arbetstagare för ett transportbolag med att lasta plywoodskivor.

När trucken skuffade på träbiten vred en gaffel om träbiten så ett finger hos den anställda vid transportbolaget hamnade i kläm och skadades.

Åklagaren: Metoden var uppenbart farlig

Enligt stämningsansökan har arbetsmetoden varit farlig och det har funnits en uppenbar risk för en olycka.

Trots att metoden inte är trygg har arbetarna instruerats att utföra jobbet på det här sättet.

Chefen och förmannen har enligt åtalet på det här sättet godkänt metoden och att arbetstagare vistats inom truckens farozon.

Förutom straff för förmannen och chefen yrkar åklagaren också på att stuveribolaget som helhet ska dömas till samfundsbot på 50 000 euro.