Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Politiker efterlyser högre nivå på krisarbetet i Raseborg

Från 2018
Uppdaterad 19.04.2018 10:28.
Två röda rosor och ett levande ljus mot en svart bakgrund.
Bildtext Till exempel vid ett plötsligt och oväntat dödsfall kan krishjälp behövas.
Bild: mostphotos \ lev dolgachov

En grupp på 32 fullmäktigeledamöter i Raseborg har lämnat in en motion där man önskar att krisarbetet ska förverkligas på ett professionellt sätt inom staden.

I motionen sägs att Raseborgs stad ska organisera krisarbetet på den nivå som styrs av lagar och rekommendationer från Social- och hälsovårdsministeriet.

Första undertecknare i motionen är SDP-politikerna Petra Baarman och Frank Holmlund.

- Vi är medlemmar i social- och hälsovårdsnämnden och anser det här är en fråga som behöver lyftas fram, säger Baarman.

Petra Baarman, SDP.
Bildtext Petra Baarman.
Bild: Tove Virta / Yle

Baarman säger att Raseborg har krishjälp, men att den borde fungera bättre.

- Det finns människor som är sakkunniga och engagerade. Men det handlar om att få en fungerande helhet, säger hon.

Baarman säger att hon genom motionen vill ge ärendet en politisk styrning för att få arbetet att fungera bättre.

Förebygger framtida problem

Det är jätteviktigt att klienten inte lämnas ensam och att personalen får känna att den får göra sitt arbete så bra som möjligt, heter det i motionen.

Ett olyckligt barn ihopkrupet bredvid en teckning.
Bildtext Om man ges krishjälp i tid minskar risken för värre problem senare, konstaterar Baarman.
Bild: Mostphotos

Målet är att alla som har upplevt en plötslig upprörande händelse eller plötsligt har förlorat en nära anhörig ska få psykisk första hjälpen och samtalsstöd.

- Det hjälper i återhämtningsprocessen och gör den snabbare. Den förebygger också psykisk ohälsa, säger Baarman.

En fungerande arbetsgrupp behöver grundas

För att uppnå de här målen föreslår politikerna att man inom olika avdelningar i Raseborg väljer personer som är intresserade av krisarbete och har förutsättningar för det.

De bildar en arbetsgrupp som upprätthåller ett kunnande inom krishjälpen.

Dessutom bör en person inom staden koordinera arbetet.

Fyra personer håller i varsin pusselbit i ett pussel.
Bildtext Det handlar om ett fungerande samarbete, säger Baarman.
Bild: Mostphotos \ WWW.SHOCK.CO.BA

Det ska också vara möjligt för personer att så att säga tömma sina kalendrar och ta itu med krisarbete då det behövs.

- Det är något som har efterlysts, säger Baarman.

Samarbetet mellan alla olika aktörer ska löpa friktionsfritt och det ska finnas tydliga verksamhetsmodeller, heter det i motionen.

Också avtalet med Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt inom psykiatrin gällande krishjälp särskilt för barn bör uppdateras, anser politikerna som har undertecknat motionen.

Namnunderteckningar i en motion.
Bildtext De här personerna undertecknade motionen.
Bild: Raseborgs stad