Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

Kommundirektören och fullmäktigeledamot på krigsstigen i Pyttis

Från 2018
En skylt med Pyttis ovanför dörren till Kommunbyrån
Bild: Yle/Lone Widestam

Hur rätt är det att en kommundirektör kritiserar – visserligen utan att namnge – en fullmäktigeledamot i sin blogg? Det är vad Pyttis kommundirektör Olli Nuuttila gör i sin blogg Kommundirektörens veckodagbok.

Bakgrunden är följande: Kommunfullmäktige i Pyttis beslöt i mars om en borgen för kommunens utvecklingsbolag Cursor. Det här för att bolaget ska kunna investera i företagslokaler i huset Pyhtäänlinna.

Tanken är att kommunen ska få moderna lokaliteter att hyra ut till företagare.

Fullmäktigeledamot Tuulikki Aksels (Sannf) överklagade fullmäktigebeslutet till förvaltningsdomstolen med motiveringen att kommunens ekonomi är hotad på grund av borgensförbindelsen.

I sin veckoblogg undrar Nuuttila hur det skulle gå om alla fullmäktigeledamöter skulle handla på samma sätt när de inte får sin vilja igenom i fullmäktigemötena.

Skiss över Pyhtäänlinna i Pyttis
Bildtext Konflikten gäller företagslokalerna i Pyhtäänlinna.
Bild: Pyttis kommun

Demokratin lider

Kommundirektör Olli Nuuttila säger att fullmäktigeledamoten inte juridiskt sett har gjort något fel, men att han är uppriktigt orolig för hur Pyttisbornas intressen bevakas i kommunfullmäktige.

– Jag känner ett ansvar för att vi ska få kommunens ärenden att gå i den riktning som kommunstyrelse och -fullmäktige har beslutat, säger Nuuttila.

Vidare säger Nuuttila att det hör till hans arbetsuppgifter att handla enligt demokratins spelregler. Demokratin har fungerat, förutom i det aktuella fallet.

– Jag upplever inte att jag går åt fullmäktigeledamoten. Om jag hade velat det, hade jag skrivit ut personens namn i min blogg.

olli nuuttila - kommundirektör i pyttis
Bildtext Kommundirektör Olli Nuuttila.
Bild: YLE/Stefan Härus

Bloggen bara personliga reflektioner

Kommundirektören vill också betona att hans blogg inte är kommunens officiella informationskanal, utan att den handlar om personliga reflektioner som därför skrivs med mera ”lätt hand”.

– Min blogg är ett forum där jag betraktar utvecklingen i världen och i Pyttis, så när jag skriver om den aktuella händelsen bör texten ses utgående från vad tanken med bloggen är, säger Nuuttila.

Fullmäktigeledamot Tuulikki Aksels säger till Yle Östnyland att hon känner sig kränkt och sårad.

– Jag måste nog erkänna att jag blev förvånad över de personliga angreppen i kommundirektörens blogg. Med tanke på skribentens ställning tycker jag att texten är mycket osaklig, säger Aksels.

pyttis nya logo och slogan
Bildtext Pyttis kommuns logo och slogan.
Bild: Pyttis kommun

Kritiken skapar press

Aksels anser också att innehållet i bloggen går hand i hand med kommundirektör Nuuttilas tidigare linjedragning då det kommer till kritik av kommunala beslut.

– Själv kommer jag inte på någon annan motivering för en offentlig skrivelse av den här arten än att det handlar om att skrämma upp fullmäktigeledamöter och skapa press på enskild person, säger Aksels.

Enligt Aksels har kommundirektör Nuuttila också i tidigare texter i sin blogg och i fullmäktigemöten gjort klart att överklaganden till förvaltningsdomstol handlar om att sätta käppar i hjulet för kommunorganisationen.

Pyttis kommunbyrå
Bildtext Kommunbyrån i Pyttis.
Bild: Yle/Lone Widestam

Ansikte mot ansikte

Förutom kritiken av fullmäktigeledamot Tuulikki Aksels i sin blogg har kommundirektören också läxat upp henne ansikte mot ansikte.

– Han formligen exploderade på kommunbyråns trappa efter ett möte den 16 april. Kommundirektören skrek i osaklig ton, trots att det fanns utomstående personer inom hörhåll.

Aksels säger att hon upplevde situationen mycket beklämmande och till och med aningen skrämmande.

– Jag försökte trots allt ännu en gång motivera varför jag hade lämnat in en överklagan till förvaltningsdomstolen. Följande dag, då jag läste hans blogg, blev det dock klart att mitt budskap inte hade gått fram.

Modigt framåt

Efter episoden på kommunbyråns trappa redogjorde Tuulikki Aksels på Facebook för sin syn på härvan.

Hur ska ni gå vidare i ärendet nu?

–Jag tror inte att vi kan diskutera saken närmare utan medverkan av en tredje part. Man får ta sakerna som de är. Jag fortsätter framåt, säger Aksels.

Diskussion om artikeln