Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Ishavsbanan väcker motstridiga reaktioner i Lappland: "Renskötseln i sin nuvarande form kommer att ta slut, det är säkert"

Från 2018
Renskötare oroade - turistnäringen apploderar - Spela upp på Arenan

I början av mars presenterade Kommunikationsministeriet sina planer på att bygga en järnväg till Norra Ishavet. Planerna på Ishavsbanan väcker motstridiga reaktioner i Lappland.

I de arktiska områdena är renskötarna oroade över sin näring. Den över 400 kilometer långa tågbanan skulle löpa tvärs över tio renskötselområden i Lappland.

Lapplands renbeteslag motsätter sig Ishavsbanan.

- Banan kan förstöra vårt väluppbyggda betessystem, säger Antti Äärelä, blivande renskötare i Lapplands renbeteslag.

Renarna behöver få vandra fritt mellan vinterbete och vår- och sommarbete. Äärelä tror att en tågbana med stängsel skulle förhindra det.

Tre renar på Pallas-Yllästunturi.
Bild: Copyright Rex Features Ltd 2012/All Over Press

Också i Enare ser renskötarna på Ishavsbanan med dystra ögon.

- Renskötseln i sin nuvarande form kommer att ta slut om banan kommer, det är säkert. Åtminstone har jag ingen lust att fortsätta längre i så fall, säger Leo Aikio, biträdande renskötare i Muddusjärvi renbeteslag.

Resebranschen välkomnar banan

Medan renskötarna oroar sig för Ishavsbanan, ser turismföretagarna möjligheter.

En tågförbindelse skulle göra de norra delarna av Lappland mera tillgängliga - både för resenärer och för transporter, menar Jaana Sirkiä, försäljningsdirektör på Arctic Lifestyle i Rovaniemi.

- I och med att turismen ökar vill folk också röra på sig här i Lappland. Banan skulle ge nya möjligheter att resa också med tåg i framtiden, säger Sirkiä som också tror att Ishavsbanan kan fungera som en injektionsspruta för industrin.

Jaana Sirkiä hoppas ändå att alla beslut fattas i samklang med naturen och miljön och att man diskuterar med alla folkgrupper.

Sametinget har kritiserat ministeriet för att inte ha hörts ordentligt i frågan om Ishavsbanan.

Klar redan 2030?

Ishavsbanan är en del av regeringens långsiktiga plan att få EU-medel för att länka det finländska järnvägsnätet till
Europeiska unionens transportkorridorer.

Ishavsbanan föreslås sträcka sig från Rovaniemi till Kirkenes.
Bild: Yle Nyhetsgrafik

Det skulle ske i samarbete med Sverige genom tågbanan från Torneå till Haparanda.

Planerna har gått under arbetsnamnet "Bottniska korridoren".

I söder skulle den planerade järnvägstunneln till Tallinn fungera som länken till resten av Europa.

Helhetskostnaderna för järnvägen från Rovaniemi via Sodankylä till Kirkenes uppskattas enligt kommunikationsminister Anne Berner (C) till 2,9 miljarder euro. Finlands andel skulle uppgå till omkring två miljarder euro.

Ishavsbanan planeras vara färdig år 2030.

Renskötare oroade - turistnäringen apploderar - Spela upp på Arenan

Diskussion om artikeln