Hoppa till huvudinnehåll

Åboland

Hälsostationen i Dalsbruk har sommarstängt

Från 2018
Läkare med stetoskop.

Hälsostationen i Dalsbruk håller stängt i sommar. Det här gäller all verksamhet på hälsostationen,bland annat läkar- och sjukvårdstjänster, fysioterapi, rådgivning, laboratorietjänster och tandvård.

Under den här tiden koncentreras all vård till Kimito hälsostation. Det här gäller under tiden 18 juni till 19 augusti.

Enligt Kimitoöns kommun är det en omöjlig uppgift att få tillräcklig bemanning på två hälsostationer sommartid. Det här gäller både läkar- och sjukvårdspersonal samt mottagningsbiträden.

Dessutom jobbar flera nyutexaminerade läkare och läkarstuderande på kommunen under sommaren och de kan inte jobba utan konsultation och läkarstuderande får inte heller jobba ensamma.

Därför har kommunen fattat beslutet att koncentrera all verksamhet till Kimito hälsostation.

Enligt Kimitoöns kommun finns det röntgen, ett omfattande läkemedelsurval för första hjälpen och mer omfattande laboratorietjänster vid Kimito hälsostation, som också har ett kortare avstånd till Åbo och Salo.

Därför är det mer ändamålsenligt att koncentrera verksamheten till Kimito, anser kommunen.

Omsorgsnämnden tar del av informationen på sitt möte den 26 april.