Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Nu kan du själv kolla hur havskusten i Hangö mår

Från 2018
Vy över havsvik. Tvärminne. Hav och lite land, små holmar. Tidig vår. Öppet hav, några båtbojar och ett staket invid stranden
Bildtext Det finns i dag ganska lite uppgifter om vad som sker under ytan i grundare vatten.
Bild: Johan Hellman / Yle

Tvärminne zoologiska station i Hangö har i dag två mätare som skickar data på hur temperatur, salthalt, syrehalt, surhetsgrad och grumlighet varierar i vattnen utanför stationen. En tredje mätare är på kommande. Finansieringen sköts med hjälp av privata aktörer.

- Vi har för tillfället två mätare, den ena på fyra meters djup och den andra på 30 meters djup, berättar forskningskoordinator Joanna Norkko vid Tvärminne zoologiska station.

Mätarna finns på havsbotten, den ena i en sjögräsäng, den andra på mörk lerbotten. Den tredje mätaren ska placeras i ett blåstångsbälte.

Joanna Norkko står på brygga. Hav  och holmar i bakgrunden.
Bildtext Joanna Norkko är glad för att Tvärminne zoologiska station har flera nya mätare på havsbotten.
Bild: Johan Hellman / Yle

- Det nya med de här relativt små mätarna är att de kontinuerligt mäter vattnets temperatur, salthalt, syrehalt, pH och grumlighet. Sen kan mätarna skicka de här uppgifterna till oss online, så att vi i realtid kan följa med vad som händer nere på havsbotten, förklarar Joanna Norkko.

Grunda kustvatten är rätt outforskade

De här uppgifterna styr livet i havet. Temperaturen påverkar olika fysiologiska processer. Salthalten avgör vilka arter som kan leva i Östersjön och syre är naturligtvis livsviktigt för allt liv i havet.

Ju mindre grumligt vattnet är, desto djupare ner kan växterna växa. Havsförsurning, ett lågt pH, är ett problem kopplat till klimatförändringen.

Vi vet väldigt lite vad som händer i sjögräsängar, men efter hand får vi mera uppgifter.

Joanna Norkko säger att Östersjön är ganska väl utforskad vad gäller öppet hav, men den nya mätutrustningen gör det möjligt att utforska vad som händer på grundare vatten, vid kusten.

- Det finns väldigt lite information om vad som händer på dygnets olika tider, mellan olika årstider och från år till år. Det här är viktigt med tanke på klimatförändringen, säger Norkko.

- Vi vet väldigt lite vad som händer i sjögräsängar, men efter hand får vi mera uppgifter. Vi vet att de olika kustmiljöerna fungerar på olika sätt, men vi vet inte hur det sker.

Vid Tvärminne zoologiska station har man redan planer på var en fjärde mätare kunde placeras, nämligen vid ett blåmusselbälte.

De nya mätarna är cigarrformade och cirka en halv meter långa. I ena ändan finns sensorer som mäter olika värden. Mätaren sitter fast i en ställning i havsbotten.

Dessa mätare är inga billiga mojänger; de kostar cirka 20 000 euro styck. Då ingår också en boj som placeras ut när isarna har gått.

En mätare på havsbotten. Grönt sjögräs.
Bildtext Mätaren som finns på fyra meters djup i en sjögräsäng
Bild: Alf Norkko / Tvärminne zoologiska station /HU

- Just nu kan man inte se mätaren, men efter att vi åkt ut med båt och placerat ut ytbojen kan man se var mätaren finns.

I bojen finns en låda som skickar informationen från havsbotten vidare. Det är under sommarhalvåret forskarna kan läsa av alla förändringar direkt.

Detalj ur den ytboj  som skickar info från den mätare som ligger under havet och mäter bland annat salthalt, temperatur, ph-halt och grumlighet.
Bildtext Lådan som är länken mellan havsbotten och forskarteamet.
Bild: Johan Hellman / Yle

- Under vintern har mätarna legat på havsbotten och mätt för sig själva. Vi har först i efterhand kunnat ladda ner data och titta hela vinterns förändringar på en gång.

Att placera ut mätutrustning i havet är utmanande.

De nya mätarna har haft en del barnsjukdomar och det har tagit sin tid att justera dem och få dem att fungera felfritt.

- Att placera ut mätutrustning i havet är utmanande. Saltvatten och elektronik är en dålig kombination som leder till korrosion. Dessutom kan stormar och stora vågor föra iväg hela utrustningen, säger Norkko.

Joanna Norkko tillägger att all data som fås via de nya mätarna ändå är viktigare än eventuella förluster.

Alla får ta del av de nya mätarna

Projektet med mätutrustning i Östersjön går under namnet Monicoast och drivs med hjälp av företag och andra privata finansiärer. I gengäld kan allmänheten dra nytta av projektet. Dels genom att följa med data, dels genom att lära sig mera om vad som händer under havsytan i Östersjön.

Följ med hur temperatur, salthalt, syrekoncentration, surhetsgrad och grumlighet förändras dag för dag i våra kustnära vatten