Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Harkimos kritik av partipolitiken är inte unik - partisystemen splittras över hela Europa

Från 2018
Uppdaterad 19.04.2018 18:51.
Åsa von Schoultz och Göran Djupsund.
Bildtext Åsa von Schoultz, professor i allmän statslära vid Helsingfors universitet, och Göran Djupsund, statsvetare och professor emeritus vid Åbo Akademi.
Bild: Robert Seger och Lehtikuva

Regeringens sätt att föra politik genom kompromisser och kohandel är inget som höjer förtroendet för politiken, säger Åsa von Schoultz, medan Göran Djupsund välkomnar alla sätt att försöka öppna upp politiken för fler deltagare.

Harry "Hjallis" Harkimo kommenterade inte i dag de rykten som gått om en ny politisk rörelse, men diskussionen går het.

Men det att utmanare sticker upp, att det politiska systemet kritiseras och att de stora etablerade partierna tappar fotfäste är inte ett nytt eller ett finländskt fenomen.

Statsvetarna Åsa von Schoultz och Göran Djupsund ser större trender i det hela. Harkimo är inte ensam om att vara trött på dagens partipolitik och hur besluten fattas i dag.

- Partierna har låga förtroendesiffror trots att riksdagen har höga förtroendesiffror och demokratin har starkt stöd, säger von Schoultz.

Det har att göra med att partierna inte har samma starka band till tydliga befolkningsgrupper som arbetarklass eller företagare som tidigare, men också med att folk i dag förväntar sig att ha ett starkare direkt inflytande och har en lägre tolerans för hierarki, förklarar hon.

Och visst har också regeringens sätt att föra politik haft sina konsekvenser.

Regeringstrion Petteri Orpo, Juha Sipilä och Sampo Terho är glada inför budgetrian.
Bildtext Skrattar bäst som skrattar sist! Men hur länge ska ledarna för regeringspartierna skratta? På bilden från vänster Petteri Orpo (Saml), Juha Sipilä (C), Sampo Terho (Blå).
Bild: Lehtikuva

- Det är mycket kompromisser och kohandel, och det sättet att föra politik leder inte till högre förtroende, ur allmänna medborgarens sida.

Osäkerhet inom de stora partierna

Det har funnits en osäkerhet inom de etablerade stora partierna ända sedan Sannfinländarna växte sig stora och utmanade dem, förklarar von Schoultz.

Det här pågår samtidigt som riksdagen står inför ett så stort och svårt beslut som vårdreformen, som dessutom har skapat frustration inom Samlingspartiet en längre tid

Riksdagens plenisal under ungdomsparlamentet.
Bild: Yle/Vivi Lehtonen

- Det är väldigt mycket som rörs ihop i samma gryta nu, säger von Schoultz.

Och instabiliteten inom de stora etablerade partierna är inte unikt för Finland.

- Det är en trend över hela Europa, säger Göran Djupsund. Det är ett tecken på att acceptansen eller gillandet av de gamla partierna inte är särskilt stor överlag.

Han säger att han precis tittat på valresultat i Europa sedan 70-talet för att se på trenderna och det är tydligt att de etablerade partierna inte har det lätt just nu.

- Sossarna har backat men också de konservativa partierna har backat ganska ordentligt, över hela Europa. De europeiska partisystemen håller på att fragmenteras.

Sossarna har backat men också de konservativa partierna har backat ganska ordentligt, över hela Europa

Göran Djupsund

Den politiska framtiden har fler små partier.

- Det betyder att det inte finns några uppenbara stora partier som med hjälp av ett eller två andra kan regera. Det blir svårare och svårare att få ihop regeringar och regeringskoalitioner, säger Djupsund och hänvisar till både Belgien och Tyskland.

Harkimo är van vid större inflytande

Också Harkimos kritik säger Djupsund att främst är en protest mot det tunga beslutsfattandet, inte så mycket mot innehållet i politiken.

- Politiken är toppstyrd och det är i kabinetten som ledningen fattar beslut. Om medborgarna inte tycker de har något att säga till om så är kritiken nu att inte ens den enskilda riksdagsledamoten i ett regeringsparti har möjlighet att påverka, säger Djupsund.

Harry Harkimo i riksdagshuset.
Bildtext Harry "Hjallis" Harkimo har lämat sitt parti.
Bild: Lehtikuva/Antti Aimo-Koivisto

Också Åsa von Schoultz uppfattar att Harkimo är trött på partipolitiken.

- Han känner en frustration över sättet man jobbar på, säger von Schoultz.

I Samlingspartiets riksdagsgrupp har Harkimo inte varit en central figur, därför kanske han känner sig marginaliserad

Åsa von Schoultz

Hon tror också att Harkimos utspel också färgas av han från företagsvärlden är van vid att ha ett inflytande som han inte haft i Samlingspartiets riksdagsgrupp.

- Där har han inte varit en central figur, därför kanske han känner sig marginaliserad.

Starka profiler utanför politiken är alltid en risk

Djupsund ser nu en risk att kritiken mot systemet hamnar i skuggan när folk fokuserar främst på Harkimo och andra starka profiler som person.

- De som är missnöjda med de politiska processerna önskar öppna upp dem för bredare deltagande, och det är lovvärda strävanden.

Det är lovvärda strävanden att öppna upp de politiska processerna för bredare deltagande

Göran Djupsund

Samtidigt är det just för Harkimos profils skull som Samlingspartiet har önskat ha honom med i sitt led - även om det alltid är en risk att ta in profiler som inte är politiker i första hand.

- Att vi har politiska aktörer som kommer från ett helt annat fält och inte är fostrade som politiker är något partierna vet att är en risk, säger von Schoultz.

- De nominerar de här kandidaterna för att vi har det valsystem vi har. Det är ju inte en slump att det nu är han som känner sig obekväm i partigrupperingen.

Harry Harkimo

Nu är det klart: Hjallis Harkimo lämnar Samlingspartiet

"Jag blir inte någon oppositionspolitiker"

Harry Harkimo fotograferad i riksdagen.

Spekulationer i riksdagen och i pressen: Planerar Hjallis Harkimo ett nytt parti?

Harkimo sägs ge info på torsdag, även Mikael Jungner nämns.

Diskussion om artikeln