Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Utlänningslagen ändras - flyktingbarn som hunnit bli myndiga får rätt till familjeåterförening

Från 2018
Pojke sitter ensam och tittar på en soluppgång.
Bild: Mostphotos/chalabala.cz

Ensamkommande flyktingbarn har rätt till familjeåterförening, också om barnet har hunnit fylla 18 när asylbeslutet fattas.

Det slår Europeiska unionens domstol fast i en dom som en nederländsk domstol har bett om. Domen påverkar också Finland, som blir tvungen att ändra utlänningslagen.

Oavsett hur utdragen asylprocessen är behandlas alla på samma sätt och det är viktigt

― Frank Johansson, Amnesty

I Finland har de som fyllt aderton år ansetts vara vuxna, vilket har betytt att de inte har haft rätt att få sina vårdnadshavare till Finland. Det här kommer att ändras.

Europeiska unionens domstol slår fast att personer som kommit till EU och ansökt om asyl som minderåriga ska behandlas som minderåriga, oberoende av om de hunnit fylla aderton då asylbeslutet fattas.

Ny linje rättvisare för flyktingbarn

Amnestys verksamhetsledare i Finland, Frank Johansson, säger att domen är principiellt betydande.

- Alla minderåriga som kommer till EU sätts så att säga på samma streck. Oavsett hur utdragen asylprocessen är, behandlas alla på samma sätt och det är viktigt.

Nuvarande praxis har lett till att asylsökande har haft olika möjligheter att få sin familj till det nya hemlandet beroende på hur byråkratins hjul har malt.

- Om asylprocessen har varit lång och förhalas har det lett till att en människa som i princip skulle ha rätt till familjeåterförening inte har fått det för att personen har hunnit fylla aderton, konstaterar Johansson.

Vi kommer att följa EU-domstolens dom och ta hänsyn till den när vi fattar beslut

― Eeva-Maria Nieminen, Migrationsverket

Amnesty hör till de organisationer som har kritiserat de senaste årens skärpning av asylpolitiken.

- När man en gång öppnar den här lagen borde man samtidigt titta på om man kunde öppna också andra paragrafer och se över dem, säger Johansson.

Migrationsverket följer domstolsbeslutet

Vid Migrationsverket betyder EU-domen att ny praxis införs.

Nieminen säger att Migrationsverket noga följer med hur andra länder reagerar på domen.

Eeva-Maria Nieminen jobbar på Migrationsverket.
Bildtext Eeva-Maria Nieminen är överinspektör vid Migrationsverket.
Bild: Yle / Victoria Wirén

Prejudikatet gäller personer som beviljas asyl, inte unga personer som beviljas uppehållstillstånd på basen av alternativt skydd, preciserar Nieminen.

Att ändra utlänningslagen så att den motsvarar EU:s direktiv går inte i en handvändning. Klart är ändå att de beslut som fattas nu kommer att följa en ny linje, säger Nieminen.

- Vi kommer att följa EU-domstolens dom och ta hänsyn till den när vi fattar beslut om minderåriga asylsökande som har fyllt aderton, säger Nieminen.

Familjeåterförening i ett nötskal

Om den nya praxisen påverkar dem som tidigare har blivit utan möjlighet till familjeåterförening är för tidigt att säga.

- Det är något som ingen här på Migrationsverket kan säga. Det är något som inrikesministeriet och kanske riksdagen måste fundera på.

EU-domstolens beslut hittar du här.