Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

När finländarna får välja är offentlig vård populärare än privat

Från 2018
Uppdaterad 20.04.2018 09:57.
Läkare undersöker ett barn med stetoskop.
Bild: Mostphotos

Fler än fyra av tio finländare, 43 procent, säger att de med säkerhet eller troligen väljer en offentlig vårdcentral. Drygt tre av tio, 34 procent, skulle välja en privat vårdcentral.

En enkätundersökning som Stiftelsen för kommunal utveckling har låtit göra visar hur finländarna skulle göra om de fick välja mellan offentlig och privat vårdcentral.

Enligt undersökningen skulle 57 procent av dem som nu i första hand väljer kommunala hälsovårdstjänster välja offentlig vårdcentral. En dryg femtedel, 22 procent, skulle eventuellt byta till privat.

De som nu använder privata hälsovårdstjänster skulle enligt undersökningen fortsätta använda privata tjänster. Av dem som använder privat företagshälsovård skulle däremot nästan hälften, 47 procent, välja privat serviceproducent och 28 procent välja en offentlig serviceproducent.

Samlingspartiets väljare och nylänningar väljer privat serviceproducent

Ser man till vilket parti man röstar på betonar Samlingspartiets väljare privat service, 60 procent av dem skulle troligen eller med säkerhet välja privat vårdproducent. Bland dem som röstar på Vänsterförbundet väljer 17 procent privat serviceproducent.

Bland socialdemokraternas väljare skulle 57 procent välja offentlig producent, bland Vänsterförbundets väljare är motsvarande andel 56 procent och bland Centerns väljare 51 procent.

De som bor i huvudstadsregionen och i Nyland väljer oftare privat serviceproducent enligt undersökningen, medan majoriteten av dem som bor på i kommuner på landsbygden eventuellt skulle välja offentlig vårdcentral.

Bland högre tjänstemän, företagare och personer med höga inkomster finns det i medeltal fler som åtminstone ganska säkert skulle välja privat vårdproducent. Enligt undersökningen finns det bland de här befolkningsgrupperna fler som för närvarande använder den privata företagshälsovården.

1028 personen deltog i undersökningen som gjordes av Kantar TNS.

Diskussion om artikeln