Hoppa till huvudinnehåll

Bolaget

Förvaltningsrådets berättelse 2017: Allas vårt Yle

Från 2018
en liten flicka, en häst och en solig dag i skogen
Bild: Kaapo Kamu

Förvaltningsrådet gav riksdagen sin berättelse om hur Yle utfört sitt public serviceuppdrag år 2017.

Berättelsen beskriver hur Yle genomfört sitt lagstadgade public serviceuppdrag. Förvaltningsrådet övervakar hur Yles public service-verksamhet har genomförts enligt Yle-lagen, 7 §.

Den färska publikationen går igenom den helhet som utgörs av Yles utbud och tjänster och som omspänner allt från bildnings- och kulturuppdraget till tjänster för barn och unga, andaktsprogram samt tillgodoseendet av minoritets- och specialgruppers behov.

Berättelsen tar upp hur Yle stöder lärande, beaktar olika språkgrupper, bevarar den inhemska kulturen och förbereder sig inför undantagsförhållanden.

I berättelsen beskrivs också den pågående förändringen i mediebranschen och Yles lösningar. År 2017 gjorde Yle en stor förnyelse av tv- och Arenahelheten samt satsade på utveckling av webb- och mobiltjänster.

Utvecklingen baserar sig på strategin som förvaltningsrådet har godkänt. Förvaltningsrådets ordförande Kimmo Kivelä skriver i sitt förord om hur viktigt det är att reagera på förändringar i omvärlden.

“Det är klokt att Yle satsar resurser på nytt innehåll och nya webbtjänster. Likaså är det viktigt att identifiera vad som är föråldrat. Arbetssätten och arbetsmiljöerna ändras och förändras också med tiden.”

Förvaltningsrådet lämnar riksdagen sitt berättelse årligen före utgången av april. Riksdagen diskuterar också Yle utifrån berättelsen.

Berättelsen finns på svenska och finska både som tryckt version och nätupplaga. Publikationen kan beställas via Yles kommunikationsavdelning, yleinfo@yle.fi, tfn 040 163 8538