Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Forskaren Siv Sandberg: Vid en kommunfusion krävs praktiska språkliga lösningar

Från 2018
Uppdaterad 20.04.2018 15:47.
Siv Sandberg
Bildtext Siv Sandberg, kommunforskare vid Åbo Akademi
Bild: Yle/ ÅRTV

Då en kommunfusion planeras bör språket beaktas i alla beslut som fattas, säger kommunforskaren Siv Sandberg. Den första tiden efter en fusion tycker invånarna att allt är kommunsammanslagningens fel.

Enligt Siv Sandberg finns det ett gott utgångsläge för att bygga upp en fungerande tvåspråkig kommun om Vasa och Korsholm går samman.

Sandberg har gjort en förhandsbedömning av de språkliga konsekvenserna av en kommunfusion. Hon presenterade sin bedömning för Vasas och Korsholms fullmäktigeledamöter på torsdagens fullmäktigeseminarium.

Seminarium inför kommunfusionsförhandlingarna mellan Vasa och Korsholm.
Bild: Yle/Anna Kurtén

- Här finns en svenskspråkig minoritetsbefolkning som är näststörst i hela landet. Och de här kommunerna fungerar i dag mycket väl på två språk.

Det finns ändå alltid stora utmaningar när man ska genomföra en kommunsammanslagning, säger Sandberg.

- Framförallt med tanke på att majoritetsspråket för dem som bor i Korsholm i dag kommer att ändras från svenska till finska.

Svårt att hitta en lösning alla är nöjda med

För beslutsfattarna är det en stor utmaning att hantera den politiskt laddade frågan om en kommunsammanslagning, säger Siv Sandberg.

- Man kan knappast hitta en lösning som alla tycker är jättebra. Men jag tror att det är viktigt att man tänker i termer av praktiska lösningar och att man för en dialog med invånarna.

Vilka situationer är det som folk är oroade för? Vad kan man göra för att se till att servicen fungerar på båda språken?

En ny webbplats ska hjälpa myndigheterna.
Bild: Yle/Rolf Granqvist

Det är de små sakerna som är viktiga för kommuninvånarna, säger Sandberg.

- Det handlar om att man får sitt bygglov på rätt språk och att personen i kommunens växel talar båda språken. Det är sådana situationer som mäter ditt förtroende för servicen.

Det behövs en plan för sämre tider

Siv Sandberg säger att man kan lära sig en del av kommunfusionen i Borgå år 1997, då Borgå stad fusionerades med Borgå landskommun.

- Ofta vid kommunsammanslagningar utgår man från att man ska bevara den existerande servicen. Sen kommer det alltid en situation i en sammanslagen kommun där man behöver göra någonting åt till exempel skolnätet. Om man inte har tänkt igenom hur det påverkar tillgången till service på finska och svenska kan det hända att det blir väldigt slumpmässiga val.

Ett klassrum med pulpeter
Bild: Yle/Linus Hoffman

- Till exempel i Borgå gick man in i sammanslagningen med väldigt många små svenskspråkiga skolor. Sen när man lade ner de skolorna ledde det till att servicen flyttades mer mot centrum och mot de västra delarna av kommunen. De östra delarna blev i stort sett utan skolor. Det är sådana här saker man måste stresstesta och tänka igenom på förhand.

Komplicerad process med många vägval

Siv Sandberg rekommenderar beslutsfattarna i Vasa och Korsholm att beakta språket i alla skeden av planeringen då man går vidare med kommunfusionsförhandlingarna.

- Det är en komplicerad beslutsprocess med väldigt många vägval. I alla beslut kan man göra bättre och sämre val med tanke på den språkliga servicen.

Den första tiden är kritisk

De första månaderna av en kommunsammanslagning är en kritisk tid för kommunen i allmänhet och för hur servicen fungerar på svenska och finska i synnerhet.

- Den första tiden tycker invånarna att allt är kommunsammanslagningens fel, säger Siv Sandberg.

Det är inte obligatoriskt att göra en språkkonsekvensanalys vid en kommunfusion men det rekommenderas. En språkkonsekvensanalys kan göras först när det är klart hur den nya organisationen ska se ut.