Hoppa till huvudinnehåll

Tala om knarket

"Läkaren sänkte min dos - kunde ha kostat mig livet"

Från 2018
Uppdaterad 25.04.2018 14:58.
siluett av anonym
Bildtext Erik är besviken och upprörd över de hårda villkor för substitutionsbehandling på Åland. Ett läkarbeslut om att halvera hans dos hade kunnat kosta honom livet.
Bild: Pixabay/pexels

Att som drogmissbrukare tvingas kämpa för sin rätt till vård är något Erik känner till. Han är, tillsammans med flera andra, upprörd över de hårda krav som ställs på patienter beroende på var man är bosatt.

Erik, som egentligen heter något annat i verkligheten, har varit opioidberoende i ungefär femton år.

Han är bosatt på Åland och är liksom flera av de andra substitutionspatienterna där, kritisk till att det ställs krav på dem som inte ställs på andra patienter i Finland.

Han har fått substitutionsbehandling tre gånger.

Att få substitutionsbehandling är tufft, det sätter livet på paus och man måste hålla sig till en mängd restriktioner.

Men värst är det att leva upp till de tilläggsvillkor som man på Åland ålagt de patienter som vill få eller som är i substitutionsbehandling, menar Erik.

Dagliga besök för medicin

Patienterna skall hämta ut sina mediciner till respektive vårdinrättning precis varje dag.

Men det gäller att inte missa en enda dag då medicinen delas ut.

- Försover du dig blir du utan. Och får man inte sin medicin får man abstinenssymtom direkt.

Erik beskriver de fysiska symtomen som att ha influensa och vinterkräksjuka samtidigt.

På Åland har man sedan i våras dessutom infört ett krav på att den som vill ha substitutionsbehandling först måste lämna in rena urinprov i tolv veckor.

I exempelvis Helsingfors finns inget sådant krav.

Som missbrukare är vägen till tillfrisknande allt annat än rak, återfall är därför mycket vanligt.

- På Åland kastar de tillbaka dig till ruta ett om du får återfall. Då tappar man lätt hoppet. Ser de inte vad jag gjort, vad jag åstadkommit det senaste året?

Kraven på en patient på Åland är betydligt striktare än för en patient i till exempel Helsingfors.

Också Vasa har rykte om sig att ha strikta regler.

Halverad dos

För Eriks del hade den åländska substitutionsvården kunnat sluta riktigt illa.

En rikssvensk läkare sänkte Eriks metadondos utan att ha varken ha talat eller träffat Erik.

Metadon har mycket starka biverkningar och avtändningen är tuff.

Därför finns det klara riktlinjer beträffande metadonbehandlingen. Regler som inte följdes och som höll på att kosta Erik livet.

Då läkaren halverade Eriks dos blev han så sjuk att han knappt klarade av att ta sig till sjukhuset efter sin medicin.

Personalen såg att Erik mådde dåligt, men fick inte tag på läkaren som åkt på semester.

Eriks mamma råkade som tur vara på besök just då och kunde ta hand om Erik.

De bestämde sig då för att åka till ett annat europeiskt land där mamman är bosatt, eftersom läkare där kunde skriva ut den dos Erik behövde för att överleva.

Erik går nu hos privatläkare där. Hen skriver ut doser åt Erik som han själv kan hämta ut på apoteket.

På så sätt kan han dosera själv och träffar läkaren i fråga enbart var femte vecka.

Kostsam historia

Eftersom han bor på Åland har detta ändå inneburit stora kostnader för Eriks familj: privatläkaren och flygbiljetterna är något de måste betala ur egen ficka.

Som finländsk medborgare känner Erik sig mycket besviken på att han inte kan få den vård han har laglig rätt till eftersom han bor på "fel" ställe i landet.

Men mest upprörd och besviken är han på läkaren som sänkte hans dos och lämnade honom till sitt öde.

- Det som läkaren gjorde mot mig då hon sänkte min dos utan att träffa mig, kunde ha lett till min död.

Erik säger att då han fick det beskedet tänkte han att han tar sina sista pengar och sticker till Stockholm.

- Jag tänkte jag att jag köper så mycket heroin jag kan och avslutar mitt liv. Men som tur fick jag hjälp utanför Finland.