Hoppa till huvudinnehåll

Tala om knarket

Raseborgspolis: Allmänheten inser inte hur utbrett drogmissbruket är

Från 2018
Uppdaterad 24.04.2018 12:46.
Polisen Mats Sjöholm
Bildtext Statistiken över narkotikabrott går hand i hand med hur mycket resurser polisen har för övervakning av narkotikabrott, säger kriminalkommissarie Mats Sjöholm.
Bild: Yle/Minna Almark

De narkotikarelaterade brott som polisen känner till är bara toppen av isberget. Det säger kriminalkommissarie Mats Sjöholm vid Raseborgspolisen.

- Jag skulle tyvärr säga att det är många föräldrar som inte vet hur verkligheten ser ut. Missbruket är svårt att upptäcka och den stora allmänheten har inte insett hur utbrett det är, säger han.

Statistiken visar att de drogrelaterade brotten i Västnyland har minskat från år 2015 till år 2017.

Straffbart bruk av narkotika i västnyländska kommuner
Narkotikabrott i de västnyländska kommunerna
Grova narkotikabrott i de västnyländska kommunerna

Men Mats Sjöholm säger att siffrorna inte på något sätt motsvarar verkligheten.

Statistiken går hand i hand med resurserna

Narkotikabrottsligheten har absolut inte minskat, snarare tvärtom. Raseborgspolisen får dagligen kännedom om saker som har en koppling till just narkotikabrott, säger Sjöholm.

- Statistiken går hand i hand med möjligheten att övervaka och det är direkt beroende av våra resurser. Ju mera resurser vi har desto mera narkotikabrottslighet får vi fram. Siffrorna visar bara toppen av isberget.

Ju mera resurser vi har desto mera narkotikabrottslighet får vi fram

Statistiken visar till exempel att betydligt fler narkotikabrott kom till polisens kännedom år 2016 än åren 2015 och 2017.

Men Mats Sjöholm menar att det beror på att polisen har haft någon speciell övervakningsåtgärd eller haft mera resurser för övervakning då.

Amfetamin vanligast av tunga droger

I Västnyland är det cannabis som är den vanligaste drogen. Av de tyngre drogerna syns amfetaminmissbruk mest i polisens register. Däremot är både kokain och heroin väldigt ovanligt.

- Jag har ingen statistik, men jag skulle säga att det också är rätt vanligt att folk missbrukar narkotikaklassade mediciner, fortsätter Mats Sjöholm.

Det är polisenheten i Esbo som har huvudansvaret för den grova narkotikabrottsligheten i västra Nyland.

Polisstationerna i Raseborg, Kyrkslätt och Lojo sköter de mer vardagliga narkotikabrotten som upptäckts i samband med andra brott.

Polispatrullerna syns mera närmare polisstationen

Raseborgspolisen har hand om Raseborg, Hangö och Ingå och det är om de tre kommunerna som Mats Sjöholm uttalar sig.

Statistiken för de kommunerna visar att de flesta fall av narkotikabrottslighet sker i Raseborg. Men inte heller här ska man stirra sig blind på siffrorna, säger Sjöholm.

- Det är ett resultat av vår övervakning. Eftersom polisstationen ligger i Raseborg är det naturlig att polispatrullerna syns mest här. Man kan inte dra några slutsatser av statistiken.

Samtidigt påpekar han att man aldrig kan få ett heltäckande system och att polisstationen måste finnas någonstans.

Ingen kommun är i en särställning, utan alla kommuner behandlas lika

I praktiken kan det handla om att polispatrullen börjar sin dag i Raseborg och ibland helt enkelt inte hinner speciellt långt före den har sin första razzia.

Om den man påträffar är påverkad av alkohol eller droger kommer patrullen tillbaka till polisstationen och blir fast där för en tid framåt.

- Jag ser ändå inga problem med det här. Vi kan rikta vår övervakning vid behov. Ingen kommun är i en särställning, utan alla kommuner behandlas lika, understryker Mats Sjöholm.

Lojo toppar med 87-70 fall, i Raseborg, Hangö och Ingå mellan 33 och 55. I Sjundeå 5-10 fall.

Narkotikabrott upptäcks via andra brott

De flesta narkotikabrott upptäcks just i trafiken. I många fall är också stölder och skadegörelse relaterade till droger, säger Sjöholm.

- Antingen är man påverkad eller så behöver man pengar för att finansiera sitt eget narkotikabruk.

Förebyggande arbete är en av polisens grunduppgifter och man strävar efter att vara närvarande där det händer saker. Men resurserna räcker inte till att vara med på alla evenemang.

Inte heller i skolorna hinner polisen vara närvarande så mycket som Sjöholm önskade.

- Det är också en sak som har minskat, tyvärr. Det skulle vara viktigt med en trygg skolpolis som man kan ta kontakt med. Vi har jättemånga skolor på vårt område och vi kan inte tillgodose allas behov. Men vi försöker vårt bästa.

Tala om knarket | Svenska Yles granskning 22.4–1.5.2018

• Mellan den 22 april och den första maj 2018 granskar Svenska Yle knarket.

• Hur påverkar knarket din vardag? Är du syster, bror eller bästa vän med någon som missbrukar? Jobbar du med folk som inte klarar av att ta sig till jobbet utan droger?

• Vår öppna granskning utgår från berättelser som personer i alla åldrar skickar in.

• Under granskningen hoppas vi kunna belysa flera aspekter av missbruk av narkotika och läkemedel med hjälp av era berättelser. Det kan handla om anhörigvården, polisens arbete, skolan, langning, partydroger, kriminalitet och så vidare.

• Vi garanterar att du får vara anonym om du vill.