Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Från och med tisdag måste du ha ett Yle-konto för att kommentera våra artiklar - här är orsakerna

Från 2018
Uppdaterad 23.04.2018 09:07.
Yleflaggor
Bildtext Yle-kontot kommer att bli den huvudsakliga inkörsporten till allt vårt innehåll.
Bild: Derrick Frilund / Yle

Svenska Yle har beslutat att kräva inloggning via Yle-kontot för att kunna kommentera våra artiklar. Det gör samtidigt att vi kan erbjuda dig bättre tjänster och därigenom mera valuta för dina skattepengar. Att registrera sig för Yle-kontot går oerhört enkelt, och du kan fortsättningsvis kommentera anonymt om du så vill.

För det första: i kölvattnet av Facebook/ Cambridge Analytica-skandalen kanske någon nu tänker: jag tänker garanterat inte registrera mig nånstans längre!

Läs då gärna först den här texten, där vi i detalj redogör för hur vi handskas med den lilla information som vi kräver. Yle är som skattefinansierat public service-bolag oerhört strikt gällande frågor om sekretess och integritet. Något om tilltron till det säger väl det faktum att över 800 000 Yle-konton redan har skapats.

Vi är medvetna om risken för att antalet kommentarer åtminstone till en början kommer att sjunka p.g.a. det här kravet, men det är en risk vi är beredda att ta. Ett stort antal kommentarer har aldrig varit ett självändamål för oss, däremot nog en debatt där så många som möjligt känner sig välkomna och vill delta. Vi tror att inloggningskravet tjänar också det syftet.

Över 800 000 Yle-konton redan har skapats

Svenska Yle fick ifjol in över 170 000 (hundrasjuttiotusen) kommentarer d.v.s. nästan 500 per dygn. Eftersom modereringen sker vid sidan av det egentliga arbetet, så säger det sig självt att det inte gått att ägna så mycket tid åt en faktisk dialog med er.

Man bygger ingen relation till en publik genom att moderera en strid ström av åsikter på löpande band. Det blir svårt att hinna besvara frågor och ta tillvara och utnyttja alla de idéer, uppslag och insikter som ni kan ge oss.

Problemet med det nuvarande systemet har dessutom varit att en enskild person har kunnat skapa intrycket av en större opinion genom att kommentera flera gånger under olika signaturer.

Kravet på inloggning via Yle-kontot anknyter alltså till en av våra viktigaste ambitioner - nämligen att skapa en starkare relation till publiken, och att Yles innehåll upplevs som möjligast nyttigt och meningsfullt i er vardag. Att ni också faktiskt hittar det ni söker bland allt vi producerar, vare sig det handlar om webb, radio eller tv.

Kravet på inloggning via Yle-kontot anknyter till en av våra viktigaste ambitioner - att skapa en starkare relation till publiken

Yle-kontot är det viktigaste medlet för att nå det målet. Det är och kommer ännu tydligare att bli den personliga inkörsporten för alla som vill ta del av vårt innehåll, ett konto som t.ex. håller reda på dina preferenser på Arenan eller som vet vilken typ av nyhetsämnen du är mest intresserad av (läs mera om allt det här!).

Eller som samlar dina egna kommentarer på ett och samma ställe och gör att du lättare kan följa med vilka debatter du har deltagit i.

Mera tilläggstjänster är under arbete och läggs till Yle-kontot vartefter de blir klara.

Yle-kontot kommer att bli den personliga inkörsporten för alla som vill ta del av vårt innehåll

Dessutom: ju mera vi vet om vår publik, desto mer relevant innehåll kan vi skapa för dig. Yle-kontot ger oss värdefull användardata - inte i kommersiell mening, utan som ett sätt att kunna erbjuda dig det mest relevanta för dina skattepengar.

Mot den bakgrunden är det bara följdriktigt att också kommentarsfunktionen knyts till samma konto, på samma sätt som på Yles finskspråkiga nyhetssidor.

Kommentera med Yle-konto och eget användarnamn

Ju mera vi vet om vår publik, desto mer relevant innehåll kan vi skapa för dig

Trenden är att det finns färre, om ens några, öppna kommentarsfält överhuvudtaget. Kvalitetsmedier satsar ganska konsekvent på inloggning eller registrering av något slag.

Nej, en registrering är förstås ingen vattentät lösning. Eventuellt kommer någon användare att skapa flera olika e-postadresser för att kunna kommentera under olika signaturer. Vi är ändå övertygade om att det är få som ids göra sig det besväret bara för att med vett och vilja förvränga debatten.

Men framförallt är vi övertygade om att ni gärna fortsätter att utbyta åsikter om det som sker.

Öda alltså en minut på att skaffa kontot (här hittar du instruktionerna!) så kan vi fortsätta vara Svenskfinlands största diskussionsforum.

Skribenten är chef för Svenska Yles kvalitetskontroll och publikdialog

Diskussion om artikeln