Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Klart med internationell militärövning 2021

Från 2018
Jeremi Nuppula från Ekenäs deltog i stridsövningen i Norra hamnen i Ekenäs.
Bildtext Från stridsövning i Ekenäs 2013.
Bild: Yle/Malin Valtonen

Den stora och omdiskuterade internationella militärmanövern i Finland år 2021 är nu fastslagen. Beslut om övningen fattades på fredagen, då republikens president och statsrådets utrikes- och säkerhetspolitiska utskott höll möte.

Vid mötet antogs beslutet att en omfattande internationell manöver ska hållas i samband med Försvarsmaktens nationella övning år 2021.

Avsikten med manövern är att stärka Finlands försvarsberedskap, samt att praktisera mottagande av internationell hjälp och samarbetsförmåga.

Förberedelserna inför manövern började förra hösten. Försvarsminister Jussi Niinistö (Blå) väckte uppseende genom att delge offentligheten planerna innan han informerade andra beslutsfattare, till exempel presidenten.

Cirka 20 000 deltagare

Försvarsminister Niinistö räknar med att Finland kunde ordna en manöver i samma storlek som den svenska storövningen Aurora 17. I övningen, som hölls i september 2017, deltog även Finland. Allt som allt medverkade 20 000 soldater från alla försvarsgrenar - markstyrkor, flyg och flotta.

Siffran 20 000 man har nämnts även apropå den finländska manövern.

Överdirektör Janne Kuusela vid Försvarsministeriet säger att inbjudan kommer att gå ut till partnerskapsländerna i Europa och Nordamerika. Vilka länder som i slutändan deltar är ännu för tidigt att säga.

Att Sverige deltar anses mer eller mindre klart. Försvarsminister Peter Hultqvist har redan tidigare meddelar om det svenska intresset för övningar i Finland.

I Aurora 17 deltog förutom Sverige och Finland även Norge, Danmark, Estland, Litauen, Polen, Frankrike och Förenta staterna.

Diskussion om artikeln